Pomoc Polakom na Ukrainie – dary dla Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu

W dniach 4 i 5 lipca odbył się wyjazd pracowników Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” na teren znajdującej się w stanie wojny Ukrainy.
Dostarczona została pomoc humanitarna, przeznaczona dla m.in. Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. Organizacja ta wspiera obecnie Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Wyjazd współorganizowała Fundacja 12 Gwiazd, która zapewniła transport pomocy.

Zakup pomocy humanitarnej w postaci paczek żywnościowych oraz artykułów higienicznych ze środków darowizny finansowej Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, która wspiera nasze działania charytatywno-humanitarne na rzecz ofiar wojny na Ukrainie.


 

 

 

Related Posts

Skip to content