Aktywizacja

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie I/ Wspieranie struktur organizacji na Białorusi, w Chorwacji, Czechach, Estonii, Francji, Gruzji i Kazachstanie

W projekcie przewidziano pomoc dla organizacji, które nie są w stanie samodzielnie ponosić kosztów wynajmu biur, opłat eksploatacyjnych, wyposażenia w nowoczesny sprzęt, meble i materiały związane z charakterem prowadzonej działalności. Organizacje polskie potrzebują wsparcia także w przeprowadzaniu drobnych remontów i dofinansowaniu bieżącej działalności (pokrywaniu kosztów osobowych, programowych i promocji).

Celem projektu jest zapewnienie ciągłości działalności i sprawnego funkcjonowania 41 organizacji w tym: 9 doposażonych organizacji w meble, 13 doposażonych organizacji w sprzęt komputerowy, biurowy, audiowizualny, RTV, AGD, 3 doposażone organizacje w sprzęt i stroje sportowe, turystyczne oraz harcerskie, 12 wyremontowanych pomieszczeń /siedziby organizacji lub pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową, pokrycie kosztów utrzymania bieżącej działalności 26 organizacji /koszty eksploatacyjne w ciągu roku, internet, transport i wynajem pomieszczeń, dofinansowanie 10 organizacji w zakresie kosztów programowych m.in. materiałów biurowych, dydaktycznych, dekoracyjnych i promocyjnych, dofinansowanie kosztów osobowych 13 organizacji m.in. wynagrodzenie koordynatorów projektu, księgowej, tłumacza, pracownika administracyjnego i biurowego.

Grupą docelową działań Fundacji w ramach projektu są odbiorcy zróżnicowani pod względem wiekowym, zawodowym i zajmowanej pozycji społecznej. Beneficjentami zadania są organizacje polskie i polonijne, ich liderzy, samorządowcy, działacze społeczno-polityczni, parafie katolickie czy społecznicy i osoby zaangażowane i zasłużone dla podtrzymywania polskości w kraju zamieszkania. Generalnie odbiorcami działań w ofercie są osoby polskiego pochodzenia zamieszkujący Białoruś (Borysów, Brześć, Grodno, Iwieniec, Juszkiewicze, Lida, Łyntupy, Mozyrz, Mińsk), Chorwację (Split), Czechy (Boconowice, Bogumin-Skrzeczoń, Bystrzyca, Cierlicko Kościelec, Czeski Cieszyn, Karwina Frysztat, Karwina Raj, Oldrzychowice, Mosty koło Jabłonkowa, Niebory, Wędrynia), Estonię (Tallin), Gruzję (Tbilisi), Kazachstan (Jasna Polana, Karaganda, Nur-Sułtan, Pierwomajka, Pietropawłowsk) i Francję (Paryż).

Dofinansowanie: 806 840 zł

Całkowita wartość: 853 840 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.


7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie II /Wspieranie struktur organizacji na Litwie, Łotwie, w Mołdawii, Rosji, Republice Południowej Afryki, na Słowacji i Węgrzech

W projekcie przewidziano pomoc dla organizacji, które nie są w stanie samodzielnie ponosić kosztów wynajmu biur, opłat eksploatacyjnych, wyposażenia w nowoczesny sprzęt, meble i materiały związane z charakterem prowadzonej działalności. Organizacje polskie potrzebują wsparcia także w przeprowadzaniu drobnych remontów i dofinansowaniu bieżącej działalności (pokrywaniu kosztów osobowych, programowych i promocji).

Celem projektu jest zapewnienie ciągłości działalności i sprawnego funkcjonowania 37 organizacji w tym: 7 doposażonych organizacji w meble, 13 doposażonych organizacji w sprzęt komputerowy, biurowy, audiowizualny, RTV, AGD, 8 wyremontowanych pomieszczeń /siedziby organizacji lub pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową, pokrycie kosztów utrzymania bieżącej działalności 27 organizacji /koszty eksploatacyjne w ciągu roku, internet, transport i wynajem pomieszczeń, dofinansowanie 17 organizacji w zakresie kosztów programowych m.in. materiałów biurowych, dydaktycznych, dekoracyjnych i promocyjnych, dofinansowanie kosztów osobowych 16 organizacji m.in. wynagrodzenie koordynatorów projektu, księgowej, tłumacza, pracownika administracyjnego i biurowego.

Grupą docelową działań Fundacji w ramach projektu są odbiorcy zróżnicowani pod względem wiekowym, zawodowym i zajmowanej pozycji społecznej. Beneficjentami zadania są organizacje polskie i polonijne, ich liderzy, samorządowcy, działacze społeczno-polityczni, parafie katolickie czy społecznicy i osoby zaangażowane i zasłużone dla podtrzymywania polskości w kraju zamieszkania. Generalnie odbiorcami działań w ofercie są osoby polskiego pochodzenia zamieszkujący Litwę (Biała Waka, Ejszyszki, Kiejdany, Soleczniki, Wędziagoła, Wilno), Łotwę (Daugavpils (Dyneburg), Jekabpils (Jakubowo), Ryga), Mołdawię (Bielce, Kiszyniów, Styrcza, Tyraspol), Rosję (Abakan, Barnauł, Krasnodar, Piatigorsk, Sankt-Petersburg, Tomsk, Taupse, Tiumeń), Republikę Południowej Afryki (Johannesburg), Słowację (Bratysława, Zilina) i Węgry (Budapeszt).

Dofinansowanie: 846 200 zł

Całkowita wartość: 896 200 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.


7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie III /Wspieranie struktur organizacji na Ukrainie

W projekcie przewidziano pomoc dla organizacji, które nie są w stanie samodzielnie ponosić kosztów wynajmu biur, opłat eksploatacyjnych, wyposażenia w nowoczesny sprzęt, meble i materiały związane z charakterem prowadzonej działalności. Organizacje polskie potrzebują wsparcia także w przeprowadzaniu drobnych remontów i dofinansowaniu bieżącej działalności (pokrywaniu kosztów osobowych, programowych i promocji).

Celem projektu jest zapewnienie ciągłości działalności i sprawnego funkcjonowania 37 organizacji w tym: 23 organizacje doposażone w meble, 20 doposażonych organizacji w sprzęt komputerowy, biurowy, audiowizualny, RTV, AGD, 26 wyremontowanych pomieszczeń /siedziby organizacji lub pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową, pokrycie kosztów utrzymania bieżącej działalności 32 organizacji (koszty eksploatacyjne w ciągu roku, internet, transport i wynajem pomieszczeń), dofinansowanie 30 organizacji w zakresie kosztów programowych m.in. materiałów biurowych, dydaktycznych, dekoracyjnych i promocyjnych, dofinansowanie kosztów osobowych 13 organizacji m.in. wynagrodzenie koordynatorów projektu, księgowej, tłumacza, pracownika administracyjnego i biurowego.

Grupą docelową działań Fundacji w ramach projektu są odbiorcy zróżnicowani pod względem wiekowym, zawodowym i zajmowanej pozycji społecznej. Beneficjentami zadania są organizacje polskie i polonijne, ich liderzy, samorządowcy, działacze społeczno-polityczni, parafie katolickie czy społecznicy i osoby zaangażowane i zasłużone dla podtrzymywania polskości w kraju zamieszkania. Generalnie odbiorcami działań w ofercie są osoby polskiego pochodzenia zamieszkujący Ukrainę w miejscowościach:  Berdiańsk, Berdyczów, Biłohiria, Borysław, Bykówka, Charków, Chmielnicki, Dnipro, Dowbysz, Fastów, Gwozdawa, Halicz, Iwano – Frankiwsk (Stanisławów), Jaworów, Jazłowiec/Trybuchowce, Jużnoukraińsk, Kijów, Kostopol, Krysowice, Krzemieniec, Krzywe Jezioro, Lwów /Lubella, Lwów, Łanowice, Łuck, Malin, Mikulińce, Mohylów – Podolski, Nadyby, Nowograd Wołyński, Nowy Rozdół, Oleksandria, Olesko, Panka, Pierwomajka, Podwołoczyska, Rozdilna, Równe, Sambor, Sidorów, Stryj, Szeginie, Szaróweczka, Szepetówka, Tarnopol, Zaporoże, Żytomierz.

Dofinansowanie: 818 610 zł

Całkowita wartość: 880 060 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.


7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie IV /Prawa mniejszości polskich /Wspieranie postaw przedsiębiorczych w środowiskach Polaków /Szkolenia – podniesienie jakości działania organizacji

W ramach projektu realizowane są zadania z zakresu dbania o prawa mniejszości polskich, wspierania postaw przedsiębiorczych w środowiskach Polaków i organizacji szkoleń zmierzających do podniesienia jakości działania organizacji polskich. Działania skierowane są do Polaków mieszkających na terenie Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Czech, Rosji, Mołdawii, Słowacji, Kazachstanu i Węgier.

Niniejszy projekt jest rozwinięciem wieloletnich działań Fundacji na rzecz wzmocnienia pozycji i ochrony środowisk polskich na Wschodzie, wspierania inicjatyw podnoszących ich status i działań systemowych chroniących wolność swobodnego kultywowania polskości. Część zadań projektowych zakłada opiekę nad polską mniejszością narodową poprzez poradnictwo prawne oraz przekazywanie informacji na temat obowiązków wobec państwa zamieszkania i Ojczyzny. Projekt ma też zaspakajać potrzeby Polaków na Wschodzie w zakresie tworzenia i utrzymania punktów doradztwa prawnego oraz pogłębiania świadomości obywatelskiej mniejszości narodowych. Głównym celem zadania jest utrzymanie 11 punktów doradztwa prawnego, organizacji, których działania skierowane są do lokalnych i centralnych środowisk w krajach, w których mieszkają Polacy oraz których działania
wzmacniają indywidualną świadomość prawną.

Adresatami projektu w ramach realizacji zadania są:  Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Europejska Fundacja Praw Człowieka w Wilnie (Litwa), Związek Prawników Polaków na Litwie, Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Mołdawia – Polska w Kiszyniowie, Towarzystwo Polskiej Kultury “Jasna Góra” w Tyraspolu (Mołdawia), Stowarzyszenie Polonus w Zilinie (Słowacja), Bazylika Metropolitalna Wniebowzięcia NMP we Lwowie (Ukraina),  Organizacja Społeczna  Związek Polaków “Orzeł Biały” we Lwowie (Ukraina), Społeczna Organizacja Związek Polaków “Jedność Narodu” w Pawłogradzie (Ukraina), Szepetowski Oddział Związku Polaków na Ukrainie (Ukraina) i Obwodowa Organizacja Społeczna “Studencki Klub Polski” w Żytomierzu (Ukraina).

W ramach wspierania postaw przedsiębiorczych część zadań projektowych dotyczy sytuacji ekonomicznej Polaków żyjących na Wschodzie, która nie sprzyja rozwojowi polskich społeczności. Projekty mniejszości narodowych rzadko otrzymują wsparcie finansowe państw byłego bloku komunistycznego. Dodatkowo działania pilotażowe wykazały, że pochodzący ze Wschodu studenci i absolwenci o polskich korzeniach wykazują niski poziom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i ekonomii. Uniemożliwia to ich efektywne funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej. Kształtowaniu przedsiębiorczych postaw i aktywizacji zawodowej naszych Rodaków służą też działania mające na celu nawiązanie kontaktów między podmiotami gospodarczymi w Polsce i krajach byłego ZSRR. Adresatami projektu w ramach realizacji zadania są:  Stowarzyszenie Dobroczynne “Filantropia Plus” w Wilnie (Litwa), Polsko-Litewska Izba Handlowa w Wilnie (Litwa),  Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Mołdawia – Polska w Kiszyniowie, Towarzystwo Kultury Polskiej “Jasna Góra” w Tyraspolu (Mołdawia) i Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo “Odrodzenie” w Berdiańsku (Ukraina).

Kolejnym elementem projektu jest organizacja szkoleń mających podnieść jakość działania organizacji polskich. W ramach projektu organizowane są szkolenia mające na celu – podnoszenie kompetencji zawodowych osób polskiego pochodzenia, ułatwienie nabycia przez nie umiejętności i wiedzy pozostającej poza ich zasięgiem w kraju zamieszkania oraz wymianę doświadczeń między specjalistami. Adresatami projektu w ramach realizacji zadania są: Polski Kulturalno-Sportowy Klub „Razem do sukcesu” w Brześciu (Białoruś), Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Czeskim Cieszynie (Czechy),   Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie (Litwa), Stowarzyszenie “Polacy” w Nur-Sułtanie (Kazachstan), Towarzystwo Polskiej Kultury “Jasna Góra” w Tyraspolu (Mołdawia), Sankt – Petersburska Organizacja Społeczna “Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe “Polonia” (Rosja), Polsko-Ukraińska Młodzieżowa Organizacja Młody Stanisławów w Iwano-Frankiwsku, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie w Kijowie, Obwodowa Organizacja Społeczna “Studencki Klub Polski” w Żytomierzu (Ukraina) i Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech.

Dofinansowanie: 705 068 zł

Całkowita wartość: 747 568 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.


7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie V /Spotkania okolicznościowe organizacji

Ważne miejsce w działalności organizacji polskich na Wschodzie zajmuje integracja ich członków i osób niezrzeszonych. Fundacja wspiera działania aktywizujące i integrujące społeczności lokalne, inicjatywy nawiązujące do regionalnej i narodowej tradycji oraz promocji polskiej kultury, historii i wartości. W ramach projektu organizowane są: spotkania integrujące polską mniejszość narodową; zjazdy młodzieży polskiej i seniorów; przeglądy oraz spotkania muzyczne; uroczyste obchody świąt państwowych i kościelnych; rocznice historyczne oraz te związane z działalnością lokalnych struktur środowisk polskich; jubileusze; międzypokoleniowe zajęcia o charakterze edukacyjnym, artystycznym i sportowym; zjazdy oraz obrady członków polskich organizacji i festyny rodzinne.

Odbiorcami działań projektowych są przedstawiciele Polonii i środowisk polskich poza granicami Kraju, Rodacy zrzeszeni w 44 organizacjach polskich oraz indywidualni odbiorcy działań mający polskie korzenie – Polacy z Litwy (Ejszyszki, Kiejdany, Soleczniki, Wilno, Grzegorzewo), Białorusi (Brześć, Grodno, Iwieniec, Juszkiewicze, Mozyrz), Ukrainy (Dowbysz, Równe, Jużnoukraińsk, Kijów, Kołomyja, Korostyszew, Lwów, Łanowice, Nadyby, Pietrowce Dolne, Rozdilna, Romanów, Stryj, Zdołbunów, Żelichów Wielki, Żółkiew, Żytomierz ), Łotwy (Daugavpils/ Dyneburg, Ryga), Czech (Trzyniec-Leszna Dolna), Macedonii (Skopje), Mołdawii (Kiszyniów, Komrat, Soroki, Tyraspol), Rosji (Czerniachowsk, Taupse) i Węgier (Budapeszt).

Dofinansowanie: 684 245 zł

Całkowita wartość: 736 745 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.


7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie VI /Działania sportowe organizacji

Projekt  jest kontynuacją wieloletnich działań Fundacji na rzecz propagowania wśród Polaków na Wschodzie różnorodnych form aktywności fizycznej, sportu i turystyki. Chcąc promować zachowania prozdrowotne Fundacja aktywizuje polskie środowiska zawodowe i społeczne oraz wspiera organizacje upowszechniające działania o charakterze sportowym i quasi-turystycznym, nawiązującym do międzywojennej tradycji PTTK z okresu II RP czy jeszcze wcześniejszych wzorów wypracowanych na Kresach Wschodnich w formule działalności promowanej przez Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół”.

Projekt ma na celu pomoc w organizacji obozów sportowych, festynów i zawodów rozgrywanych w różnych dyscyplinach (m.in. siatkówce, biegach, piłce nożnej i ręcznej), plenerowych imprez sportowych i rekreacyjne dla dzieci oraz młodzieży. Dodatkowo organizacje sportowe i turystyczne zostaną doposażone w niezbędny sprzęt oraz stroje.

Odbiorcami działań projektowych są przedstawiciele Polonii i środowisk polskich poza granicami Kraju, Rodacy zrzeszeni w 16 organizacjach polskich – Polacy z Czech – Kongres Polaków w Republice Czeskiej, z Litwy – Szkoła Sportowa im. Antoniego Ratkiewicza, Stowarzyszenie Imprez Sportowych, Rekreacyjnych i Turystycznych “STARTAS”, Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie, Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół”, Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie, z Mołdawii – Stowarzyszenie Polaków Gagauzji, Niemiec – Polski Klub Olimpijski / Polska Szkółka Piłkarska, ze Słowacji – Stowarzyszenie POLONUS, z Ukrainy – Dom Polonii na Wschodzie, Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Fatimskiej, Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. J. Słowackiego, Rzymskokatolicka Parafia Bożego Miłosierdzia, Organizacja Społeczna Lwowskie Klub Sportowy “POGOŃ” Lwów, Rzymskokatolicka Parafia Św. Piotra i Pawła i Miłosierdzia Bożego, z Węgier – Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.

Celem realizacji zadania są działania 16 organizacji na rzecz propagowania wśród Polaków na Wschodzie różnorodnych form aktywności fizycznej, sportu i turystyki: uczestnictwo w 12 zawodach i turniejach sportowych – szacowna liczba uczestników śr. 1.300 osób, uczestnictwo w 1 spływie kajakowym – szacowana liczba uczestników śr. 15 os., uczestnictwo w 2 rajdach rowerowych – szacowana liczba uczestników śr. 90 os., uczestnictwo w 1 wyprawie turystycznej – szacowna liczba uczestników śr. 20 os., 11 doposażonych organizacji w sprzęt i stroje sportowe, turystyczne oraz harcerskie – szacowana liczba odbiorców – śr. 950 os.

Dofinansowanie: 299 365 zł

Całkowita wartość: 321 865 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.