Dziedzictwo

Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Aktywni w działaniach promujących Polskę” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 9 podmiotów z 4 krajów, tj. Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy i Mołdawii. Ponadto zostanie zrealizowane 2 działania własne na terenie Litwy i Łotwy i jedno na Republiki Czeskiej. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 249 892,00 zł., wartość całkowita 268 213,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

 

Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Ochrona polskiej pamięci i tożsamości na Wschodzie I” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 17 podmiotów z 4 krajów, tj. Białorusi, Kazachstanu, Litwy i Mołdawii. Ponadto zostanie zrealizowane 4 działania własne: jedno na terenie Mołdawii, dwa na terenie Litwy i jedno na Litwie i innych krajów. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 319 195,00 zł., wartość całkowita 349 195,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

 

 

Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Ochrona polskiej pamięci i tożsamości na Wschodzie II” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 3 podmioty z 3 krajów, tj. Litwy, Łotwy i Węgier. Ponadto zostanie zrealizowane 2 działania własne na terenie Litwy i i jedno na Litwie i innych krajów. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 269 920,00 zł., wartość całkowita 316 414,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.