Trwają prace inwentaryzacyjno-porządkowe na polskich cmentarzach w Mołdawii i Naddniestrzu

Wyjazd do Mołdawii poprzedzony został szkoleniem dla wolontariuszy, w ramach którego przeprowadzone zostały krótkie wykłady dla uczestników oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne. Wolontariusze z Polski (4 osoby), Mołdawii i Naddniestrza (6 osób)...