OBSZARY DZIAŁANIA

Jak działamy?

01

Przygotowujemy plan działania

Analizujemy sprawy, które wymagają szczególnego wsparcia

02

Przyglądamy się inicjatywom

Przyjmujemy wnioski o dofinansowanie inicjatyw zgodnych z naszymi priorytetami

03

Weryfikujemy projekty

Sprawdzamy jakie możliwości wsparcia ma Fundacja w konkretnych projektach

04

Przyznajemy środki finansowe

Rozpoczynamy proces przekazywania funduszy potrzebującym

05

Dokumentujemy wyniki

Weryfikujemy efekty projektów pod względem zgodności z założeniami i zasadami rachunkowości

NASI PARTNERZY