FERDYNAND – WNUK RUSZCZYCA

Publikujemy nagranie wywiadu z wnukiem jednego z czołowych przedstawicieli malarzy okresu Młodej Polski. Ferdynand Ruszczyc, który nosi to same imię i nazwisko co jego dziadek opowiada m.in. o ogromnej miłości artysty do Wilna i Wileńszczyzny,...