Wystawa „Pisarze dwudziestolecia” ma na celu przybliżenie sylwetek polskich literatów tworzących w czasach II RP, ale nie prezentację nazwisk powszechnie znanych, a pokazanie twórców często już zapomnianych, pomijanych w popularnych opracowaniach. Wśród jedenastu postaci prezentowanych na wystawie pojawiają się twórcy literatury, którą gatunkowo można dziś uznać za kulturę popularną, autorzy kryminałów, książek przygodowych oraz powieści dla dzieci i młodzieży. Z twórców współcześnie rozpoznawanych pojawiają się na niej: Emil Zegadłowicz, autor kontrowersyjnych „Zmór” i „Motorów”; Stefan Grabiński uznawany na świecie za klasyka literatury grozy; Andrzej Strug, pisarz i działacz niepodległościowy oraz Zofia Kossak-Szczucka, specjalistka od prozy historycznej. Zapominanych już często autorów kryminałów reprezentują na wystawie: Andrzej Błażejowski, lwowski adwokat i dziennikarz, który wiedzę o przestępczym półświatku przelewał na strony swoich powieści; Stanisław Antoni Wotowski, policjant i prywatny detektyw, który chwycił za pióro stając się jednym z najbardziej poczytnych przedwojennych autorów; Urke Nachalik, były kryminalista, dla którego tworzenie literatury stało się formą resocjalizacji i przyniosło sławę nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych. Literaturę adresowaną do dzieci i młodzieży tworzyły Maria Juszkiewiczowa, specjalistka od tematyki orientalnej i Zofia Dromlewiczowa, która była również pionierką filmowego krótkiego metrażu i pisała książki inspirowane światem kina. Literaturę bliższą dzisiejszemu reportażowi autobiograficznemu tworzył Zbigniew Uniłowski, a Antoni Marczyński specjalizował się w twórczości przygodowej i sensacyjnej.

Mamy nadzieję, że wystawa pokaże niezwykłe bogactwo przedwojennego świata literackiego. Przypomni, że oprócz nazwisk niezwykle popularnych dziś literatów było w II RP wielu, dziś już trochę zapomnianych, ludzi pióra, którzy mogli się pochwalić milionowymi nakładami i rzeszami oddanych czytelników.

Wystawa została otwarta 11 grudnia 2022 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Wystawa w formacie PDF: Pisarze dwudziestolecia – wystawa.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.