Media

Umowa nr 614/DWPP/21 

Oferta „MediaPLus – Najlepiej po polsku!” – dziennik „KurierWileński i portal kurierwilenski.lt(I)” dotyczy kontynuacji wieloletniego wsparcia jedynego polskiego dziennika na Wschodzie „Kuriera Wileńskiego” oraz jego portalu internetowego kurierwilenski.lt. Media te cechuje misyjność, tworzenie wysokiej jakości unikatowych treści drukowanych i publikowanych elektronicznie, doświadczony skład redakcyjny, który uformowany został przez kilka ostatnich dziesięcioleci pracy.

Edycja dziennika „Kurier Wileński” oraz wsparcie portalu internetowego www.kurierwilenski.lt

Rezultaty:

1. Systematyczne ukazywanie się 1 tytułu prasowego;

2. Wsparcie 1 portalu internetowego;

3. Wzrost liczby unikalnych wejść na stronę;

1. Nakład oraz częstotliwość ukazywania się dziennika „Kurier Wileński” (140.000 egz./ rok);

2. Liczba unikalnych wejść na portal kurierwilenski.lt (35.000 mies.);

3. Udoskonalenie 1 tytułu prasowego (dziennik „Kurier Wileński” ) i 1 portalu internetowego (kurierwilenski.lt).

4. Stałe podniesienie jakości pisma z uwzględnieniem nowych technologicznych możliwości i wymogów współczesnego rynku prasowego.  1 redakcja

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Umowa nr 618/DWPP/21

W ramach oferty na realizację zadania publicznego w roku 2021 „Media PLus – Najlepiej po polsku! – Wilno prasa i radio (II)” wsparto pięć działań dotyczących polskich mediów na Wileńszczyźnie. Cztery z nich obejmują media drukowane, a jedno redakcji radiowej. Oferta dotyczy kontynuacji wieloletniego wsparcia popularnej prasy i polskiej rozgłośni radiowej na Wileńszczyźnie. W ramach tego zadania zebrane są działania, które obejmują polskie inicjatywy medialne na Wileńszczyźnie stanowiące kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia.

Edycja miesięcznika „Magazyn Wileński”
Edycja miesięcznika „Soleczniki”
Edycja miesięcznika „Spotkania”
Edycja „Tygodnika Wileńszczyzny”
Wsparcie „Radia Wilno”

Rezultaty:

Regularna edycja tytułów prasowych wysokiej jakości 4 tytuły
Regularna emisja programów radiowych wysokiej jakości 1 redakcja

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

W ramach oferty na realizację zadania publicznego w roku 2021 „Media PLus – Najlepiej po polsku! – Europa Środkowa (III)” wsparto pięć działań dotyczących polskich mediów w Europie Środkowej (Czechy, Słowacja, Węgry) i we Włoszech. Pięć z nich obejmują media drukowane, cztery portale informacyjne, radio internetowe oraz kanał na YouTube. Osobnym działaniem jest stworzenie studia filmowego w redakcji gazety “Głos”.

Edycja gazety „Głos” oraz wsparcie portalu glos.live
Remont redakcji w celu stworzenia studia filmowego “Głos”
Edycja miesięcznika „Zwrot”
Edycja miesięcznika „Merkuriusz”
Edycja miesięcznika “Monitor Polonijny”
Edycja półrocznika “Quo Vadis”
Wsparcie portalu www.zwrot.cz
Wsparcie portalu www.polonia.sk
Wsparcie emisji Radia Polonia Węgierska
Wsparcie emisji programu Polonia Węgierska TV na kanale YouTube
Wsparcie portalu www.videopyja.com

Rezultaty:

Regularna edycja tytułów prasowych wysokiej jakości 4 tytuły
Regularna emisja audycji radiowych wysokiej jakości 2 redakcje
Regularna emisja programów telewizyjnych wysokiej jakości 1 redakcja
Wsparcie portali internetowych i regularne publikowanie na nich treści wysokiej jakości 4 redakcje
Podniesienie standardu technicznego redakcji poprzez remonty, zakup/modernizację sprzętu i oprogramowania. 4 redakcje

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

W ramach oferty na realizację zadania publicznego w roku 2021 „Media PLus – Najlepiej po polsku! – Nowe Media (IV)” wsparto pięć działań dotyczących nowych inicjatyw medialnych na Litwie. Dofinansowanie obejmuje tytuł drukowany, dwa portale internetowe, uruchomienie stacji telewizyjnej, program TV oraz przeprowadzenie szkoleń dla dziennikarzy.

Edycja dwumiesięcznika “Jedynie prawda jest ciekawa”
Wsparcie stacji telewizyjnej BM TV
Wsparcie emisji audycji TV “Nie wolno zapomnieć”
Wsparcie portalu bmtv.site
Wsparcie portalu Spojrzenie młodych www.mlodziez.lt
Szkolenie dla młodych dziennikarzy polonijnych – Nowe kadry polskich mediów na Wschodzie

Rezultaty:

Regularna edycja tytułów prasowych wysokiej jakości 1 tytuł
Regularna emisja programów telewizyjnych wysokiej jakości 1 program i 1 stacja TV
Wsparcie portali internetowych i regularne publikowanie na nich treści wysokiej jakości 2 redakcje
Profesjonalizacja mediów poprzez organizację szkoleń dziennikarskich. 20 osób
Podniesienie standardu technicznego redakcji poprzez remonty, zakup/modernizację sprzętu i oprogramowania. 1 redakcja

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

W ramach oferty na realizację zadania publicznego w roku 2021 „Media PLus – Najlepiej po polsku! Litwa, Łotwa i Niemcy (V)” wsparto pięć działań dotyczących polskich mediów na Litwie, Łotwie i Niemczech. Dwa z nich obejmują media drukowane, cztery portale informacyjne, redakcję radiową i radio internetowe oraz kanał na YouTube.

Edycja miesięcznika „Polak w Niemczech”
Edycja dwumiesięcznika MOJE MIASTO i wsparcie portalu www.mojemiasto.eu
Emisja audycji radiowej oraz wsparcie portalu “POLSKOFALÓWKA”
Emisja radia internetowego “Silesia”
Wsparcie programu „Minutka z historią” na kanale YouTube
Wsparcie portalu internetowego „Jedynie prawda jest ciekawa”
Wsparcie portalu www.polakwniemczech.org

Rezultaty:

Regularna edycja tytułów prasowych wysokiej jakości 2 tytuły
Regularna emisja audycji radiowych wysokiej jakości 2 redakcje (w tym jedna internetowa)
Regularna emisja programów telewizyjnych wysokiej jakości 1 redakcja
Wsparcie portali internetowych i regularne publikowanie na nich treści wysokiej jakości 4 redakcje
Podniesienie standardu technicznego redakcji poprzez remonty, zakup/modernizację sprzętu i oprogramowania. 2 redakcje

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Umowa nr 583/DWPP/21

Oferta „Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Radio „Znad Wilii” oraz portal zw.lt (VI)” dotyczy kontynuacji wieloletniego wsparcia najbardziej popularnej polskiej rozgłośni radiowej na Wschodzie i jej portalu. Wspomniana stacja radiowa przez ostatnie dziesięciolecia była jednym z głównych propagatorów polskiej racji stanu na Litwie. Z kolei wspomniany portal internetowy cechuje publikacja wysokiej jakości treści, mających jedno z największych, wśród mediów elektronicznych, oddziaływań na lokalną społeczność polską na Litwie, oraz zacieśnianie polsko-litewskich relacji na poziomie rządowym. Stałymi słuchaczami rozgłośni, która od lat ma renomę wpływowego medium, są dziesiątki tysięcy osób.

Wsparcie Radia „Znad Wilii”
Wsparcie portalu www.zw.lt

Rezultaty:

1. Wsparcie 1 rozgłośni radiowej 1. Liczba transmitowanych programów radiowych (6 serwisów i audycji w ramach aktualnej oferty x 12 miesięcy)
1. Wsparcie portalu internetowego;

2. Wzrost liczby unikalnych wejść na stronę;

3. Urozmaicenie tematyki zamieszczanych informacji na portalu.

1. Liczba unikalnych użytkowników portalu (57.000/mies.)

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Umowa nr 602/DWPP/21

W ramach oferty na realizację zadania publicznego w roku 2021 „Media PLus – Najlepiej po polsku! – Media na Wschodzie (VII) wsparto 26 działań dotyczących polskich mediów na Wschodzie (Kazachstan, Kirgistan, Moławia, Rosja, Ukraina). Dziesięć z nich obejmuje media drukowane, dziewięć portale informacyjne, sześć redakcji radiowych oraz jeden kanał na YouTube.

Edycja kwartalnika „Ałmatyński Kurier Polonijny”
Wsparcie portalu internetowego zpkz.kz
Edycja kwartalnika “Polonus w Kirgistanie”
Wsparcie emisji audycji radiowej “Radio Polonia”
Edycja kwartalnika “POLONIA MOŁDAWSKA”
Edycja miesięcznika “JUTRZENKA” i wsparcie portalu www.jutrzenka.md
Edycja kwartalnego dodatku “AFISZ POLSKO – MOŁDAWSKI” do miesięcznika “JUTRZENKA”
Emisja audycji radiowej “Polska Fala w Gagauzji”
Emisja audycji “Polska Fala” na kanale YouTube
Wsparcie portalu www.PolishWomen.md
Edycja miesięcznika “Głos znad Pregoły” i portalu internetowego www.glos-znad-pregoly.eu
Edycja kwartalnika “Wiadomości Polskie”
Edycja kwartalnika “Nasz Kraj”
Emisja programu telewizyjnego “Polonia Ałtaja” i wsparcie portalu www.polonia-altaj.ru
Edycja kwartalnika “Polonia Kaukaska” oraz wsparcie strony www.polonia-kmw.ucoz.ru
Edycja miesięcznika “Polskie Podole”
Edycja biuletynu “Magnificat”
Emisja audycji „Radia Berdyczów”
Emisja audycji “Radia Lwów” i wsparcie portalu www.radiolwow.org
Emisja audycji “Przystanek Historia – Lwów w Radiu”
Emisja audycji radiowej “JEDNOŚĆ”
Emisja audycji Katolickiego Radia Lwów
Wsparcie portalu www.rkc.lviv.ua
Wsparcie katolickiego portalu religijno-społecznego CREDO www.credo.pro/pl

Rezultaty:

Regularna edycja tytułów prasowych wysokiej jakości 10 tytułów
Regularna emisja audycji radiowych wysokiej jakości 1 redakcja
Regularna emisja programów telewizyjnych wysokiej jakości 1 redakcja
Wsparcie portali internetowych i regularne publikowanie na nich treści wysokiej jakości 9 redakcji
Podniesienie standardu technicznego redakcji poprzez remonty, zakup/modernizację sprzętu i oprogramowania. 14 redakcji

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Umowa nr 473/DWPP/21

W ramach oferty na realizację zadania publicznego w roku 2021 „Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Wilno – telewizja i internet (VIII)” wsparto pięć działań dotyczących polskich mediów na Litwie, Łotwie i Niemczech. Dwa z nich obejmują media drukowane, cztery portale informacyjne, redakcję radiową i radio internetowe oraz kanał na YouTube.

Emisja audycji TV Album Wileńskie
Wsparcie polskiej telewizji internetowej WILNO-LIVE
Emisja audycji TV “Sukcesy Wilniuków”
Wsparcie portalu internetowego wilnoteka.lt

Rezultaty:

Regularna emisja programów telewizyjnych wysokiej jakości 3 tytuły
Regularne publikacje wysokiej jakości treści w portalu internetowym.  1 redakcja

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Umowa nr 584/DWPP/21

Oferta „Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Magazyn „Kurier Wileński” (IX)” dotyczy kontynuacji realizacji flagowego sanacyjnego projektu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, na rzecz magazynowego wydania jedynego polskiego dziennika na Wschodzie „Kuriera Wileńskiego”. W wyniku udzielonego wileńskiej redakcji wszechstronnego wsparcia, zarówno finansowego jak i osobowego (specjalistów ds. mediów, marketingu i promocji), powstał projekt, który jest wyjątkowy na tle polskiej prasy, wydawanej poza granicami Polski.

Projekt sanacyjny dla „Kuriera Wileńskiego” – IV edycja Magazynu „Kurier Wileński”

Rezultaty:

Systematyczne ukazywanie się 1 tytułu prasowego. 1. Nakład oraz częstotliwość ukazywania się pisma (2.500 egz. * 50 numerów);

Umowa nr 588/DWPP/21

W ramach oferty na realizację zadania publicznego w roku 2021 „Media PLus – Najlepiej po polsku! Działania własne oraz kwartalniki (X)” wsparto pięć działań, w tym trzy własne oraz dwa realizowane przez partnerów z Litwy i Polski.

Edycja kwartalnika „Znad Wilii”
Edycja kwartalnika “Zesłaniec”
Utrzymanie portalu informacyjnego dla polskich organizacji na Wschodzie „Informator Dla Aktywnych” www.ida.pol.org.pl oraz przeprowadzenie szkoleń
Szkolenia dziennikarskie „Media PLus”
Spotkanie mediów polskich i polonijnych w ramach Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

Rezultaty:

Regularna edycja tytułów prasowych wysokiej jakości 2 tytuły
Wsparcie portali internetowych i regularne publikowanie na nich treści wysokiej jakości  1 portal
Profesjonalizacja mediów poprzez organizację szkoleń dziennikarskich.  54 osoby
Integracja środowiska mediów polskich na Wschodzie, rozwój współpracy pomiędzy redakcjami (poprzez organizację Federacji Mediów Polskich na Wschodzie).  70 osób

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.