Remont toalet w Domu PZKO w Karwinie Raju

Celem projektu jest wsparcie w 2021 r. działalności lokalnego oddziału Polskie Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO), organizacji polskiej, której działalność polega na kultywowaniu polskiej tradycji, kultury i edukacji, a także integracji i aktywizacji środowiska polonijnego.

Działanie skierowane jest do członków organizacji oraz osób współpracujących, dzieci polskiego pochodzenia z pobliskiego przedszkola, gości, turystów.

Dzięki pracom związanym z realizacją projektu podniesie się standard całego ośrodka. Zwiększy się też skala organizowanych na terenie obiektu imprez o charakterze kulturalno-oświatowym. Na działalności w pełni funkcjonalnego Domu Polskiego zyskają Polacy mieszkający na Śląsku Cieszyńskim.

Zadanie publiczne współfinansowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca Z Polonią I Polakami Za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie.

Kwota dotacji: 58 235,33 PLN.