Remont toalet w Domu PZKO w Karwinie Raju

W Domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie Raju zakończył się remont toalet.

Celem projektu jest wsparcie działalności lokalnego oddziału PZKO, organizacji polskiej, której działalność polega na kultywowaniu polskiej tradycji, kultury i edukacji, a także integracji i aktywizacji środowiska polonijnego.

Dzięki pracom związanym z realizacją projektu podniesiono standard całego ośrodka.

Zadanie publiczne współfinansowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca Z Polonią I Polakami Za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie.

Kwota dotacji: 58 235,33 PLN.