Drugie wydanie książki „Tak teraz postępują uczciwi ludzie. Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów”

Instytut Polski w Wilnie wraz z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zaprezentował drugie wydanie książki „Tak teraz postępują uczciwi ludzie. Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów” autorstwa Ilony Lewandowskiej....

Fundacja wspiera działalność Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego wspiera działalność Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie. Przede wszystkim są dofinansowane koszty eksploatacyjne oraz koszty osobowe personelu medycznego Hospicjum....

„Tak teraz postępują uczciwi ludzie. Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów” książka Ilony Lewandowskiej

„Tak teraz postępują uczciwi ludzie. Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów”, autorstwa Ilony Lewandowskiej stanowi zapis kilkunastu wzruszających historii Polaków z Wileńszczyzny, którzy, nie bacząc na zagrożenie, narażali zdrowie i życie...