Zadania realizowane z budżetu państwa przez Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Nazwa Działania Krótki Opis Działania Wartość finansowania
Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce – „Rodzina polonijna” w roku 2023 – II edycja.

______________

Nazwa oferty: Wspólna ławka – współpraca szkół z Polski oraz Łotwy

Projekt „Wspólna Ława” adresowany jest do środowiska młodzieży szkolnej uczącej się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty w Rezekne i Rydze na Łotwie, a także uczniów szkół działających w Polsce. Projekt zakłada zorganizowanie dwóch wymian młodzieżowych, gdzie każdy z uczestników, wraz z grupą rówieśników, wyjedzie do placówki za granicą. Odbiorcami “Wspólnej ławki” będzie około 80 uczniów do 18 roku życia oraz 16 opiekunów z 4 polskich szkół funkcjonujących w Polsce i za granicą (łącznie 96 osób), tj. 1. Państwowego Gimnazjum Polskiego w Rezekne [Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija] (około 20 uczniów i 4 opiekunów) 2. Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze [Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola] (około 20 uczniów i 4 opiekunów) 3. Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Piłsudskiego w Słupcy (około 20 uczniów i 4 opiekunów) 4. Szkoły Podstawowej im. L.E. Krause w Dąbrowie (około 20 uczniów i 4 opiekunów)

______________________________________________

Realizacja projektu pn. “Wspólna ławka” ma przede wszystkim na celu: a. integrację młodzieży polskiej i polonijnej z Łotwy z rówieśnikami z Polski, b. wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie, c. nawiązanie długofalowej współpracy pomiędzy szkołami w Polsce a szkołami partnerskimi, d. pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy historycznej m.in. w zakresie odzyskania przez Polskę niepodległości, przez wszystkich uczniów biorących udział w projekcie, e. doskonalenie znajomości języka polskiego oraz pogłębienie wiedzy z zakresu historii i kultury polskiej przez uczniów ze szkół z zagranicy, f. poznanie przez uczniów szkół działających w Polsce polskiego dziedzictwa w szkół partnerskich z zagranicy, g. aktywizację polskich środowisk oświatowych za granicą oraz środowisk oświatowych w Polsce.

Dofinansowanie:
53 300,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
59 300,00 zł