Remont kuchni Domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie Raju – zakończony

W Karwinie Raju zakończony został projekt, mający na celu remont kuchni Domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Projekt jest kontynuacją działań podjętych w 2021 roku, w wyniku których organizacja otrzymała wsparcie finansowe na przeprowadzenie...

Zakończył się Remont Ośrodka Parafialnego przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Manchester

Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” informuje, że zakończył się remont Ośrodka Parafialnego przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Manchester. Dzięki uzyskanemu wsparciu ze środków Skarbu Państwa Polskiego przeprowadzony został remont...

Wsparcie humanitarne dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zakupiła i przekazała około 2 500 kg żywności dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla...

Wsparcie humanitarne dla Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” wysłała transport z pomocą humanitarną w postaci produktów żywnościowych do Czerniowieckiego...