A to Polski właśnie – POBIERZ PODRECZNIK

Projekt był współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za Granicą w latach 2016 – 2018. Dodruk podręcznika współfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu pod tytułem: „Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w 2020 roku”.