Piecyki grzewcze dla Domu Zakonnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Kijowie

28 piecyków grzewczych wraz z oprzyrządowaniem zakupiono ze środków darowizny Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A., dla Domu Zakonnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Kijowie. Piecyki grzewcze mogą być wykorzystane do ogrzewania pomieszczeń...

Wsparcie charytatywne dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Maryi Matki Kościoła w Karagandzie w Kazachstanie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w ramach zadania publicznego „Akcje charytatywne adresowane do Polaków na Wschodzie” przekazała dotację Parafii Rzymskokatolickiej pw. Maryi Matki Kościoła w Karagandzie w Kazachstanie...

Pomoc charytatywna dla Solecznickiego Oddziału Związku Polaków na Litwie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w ramach zadania publicznego „Akcje charytatywne adresowane do Polaków na Wschodzie” przekazała dotację Solecznickiemu Oddziału Związku Polaków na Litwie, na zakup leków i artykułów...

Wsparcie dla dzieci z Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego na Litwie

W ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności przy finansowym wsparciu Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego dofinansowuje koszty zakupu odzieży i obuwia dla dzieci polskiej narodowości,...

Fundacja wspiera działalność Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego wspiera działalność Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie. Przede wszystkim są dofinansowane koszty eksploatacyjne oraz koszty osobowe personelu medycznego Hospicjum....