Zamówienia

Lista aktualnych zamówień Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" im. Jana Olszewskiego

Zapytanie ofertowe „Remont siedzib Radia Lwów oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie”
Zapytanie ofertowe „Remont siedzib Radia Lwów oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie”

Lista archiwalnych zamówień Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" im. Jana Olszewskiego

Prowadzenie komunikacji kampanii edukacyjnej #AchCiRomantycy w Internecie

1. ZAPYTANIE  OFERTOWE. Data publikacji 02.10.2023.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe realizacja 4. edycji kampanii społecznej #KTOTYJESTEŚ

2. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Data publikacji 28.07.2023.

Dokumentacja do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej - kampania edukacyjna "Misja: Wolna Polska"

3. ZAPYTANIE  OFERTOWE. Data publikacji 17.07.2023.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe_kampania edukacyjna Misja Wolna Polska

4. ZAPYTANIE  OFERTOWE. Data publikacji 19.07.2022.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie-ofertowe_AchCiRomantycy

Opracowanie szczegółowej strategii komunikacji oraz realizacja kampanii edukacyjno-promocyjnej dotyczącej utworzenia Mauzoleum Prezydentów RP i Izby Pamięci w Świątyni Opatrzności Bożej oraz sprowadzenia szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie z Anglii do Polski wraz z uroczystym pochówkiem w Mauzoleum
Prace renowacyjno-rewaloryzacyjne na polskich kwaterach z 1920 r. w woj. grodzieńskim i mińskim na Białorusi

1. ZAPYTANIE  O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU nr 3/2021. Data publikacji 13.05.2021.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 3/2021
Formularz ofertowy do zapytania o cenę w celu rozeznania rynku nr 3/2021

 

Prace renowacyjno-rewaloryzacyjne na polskich kwaterach z 1920 r. w woj. witebskim na Białorusi

1. ZAPYTANIE  O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU nr 2/2021. Data publikacji 13.05.2021.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 2/2021
Formularz ofertowy do zapytania o cenę w celu rozeznania rynku nr 2/2021

 

Prace renowacyjno-rewaloryzacyjne na polskich kwaterach z 1920 w woj. grodzieńskim na Białorusi

1. ZAPYTANIE  O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU nr 1/2021. Data publikacji 13.05.2021.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 1/2021
Formularz ofertowy do zapytania o cenę w celu rozeznania rynku nr 1/2021

 

Prace renowacyjne i rewaloryzacyjne kwater żołnierzy WP z lat 1919-1920 r. na Litwie

1. ZAPYTANIE  O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU nr 4/2020. Data publikacji 07.09.2020.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 4/2020
Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 4/2020
Dokumentacja zdjęciowa cmentarza

 

„Prace renowacyjne i rewaloryzacyjne kwater żołnierzy WP z 1919-1920 r. na Łotwie”

1. ZAPYTANIE  O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU nr 3/2020. Data publikacji 15.05.2020.

Dokumentacja do pobrania:
Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 3/2020
Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 3/2020

 

„Prace renowacyjno-rewaloryzacyjne na polskich cmentarzach wojennych z 1920 r., policjantów i Korpusu Ochrony Pogranicza w woj. grodzieńskim, mińskim i witebskim na Białorusi”

1. ZAPYTANIE  O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU nr 2/2020. Data publikacji 14.05.2020.

Dokumentacja do pobrania:
Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 2/2020
Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 2/2020

 

„Prace renowacyjno-rewaloryzacyjne na polskich cmentarzach wojennych z 1920 r., ofiar z 1939 r. oraz policjantów i Korpusu Ochrony Pogranicza w woj. brzeskim i mińskim na Białorusi”

1. ZAPYTANIE  O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU nr 1/2020. Data publikacji 13.05.2020.

Dokumentacja do pobrania:
Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 1/2020
Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 1/2020

 

Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamięci 1920 r. na Litwie i Łotwie
Dostawa skonfekcjonowanych wyprawek szkolnych dla 1873 uczniów klas pierwszych z polskich szkół w krajowym systemie oświaty na Ukrainie, Litwie, Łotwie, Białorusi i w Czechach.
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. na Białorusi.
Organizacja letniego obozu językowego dla młodzieży polskiego pochodzenia.

1. ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/2019. Data publikacji 29.04.2019.

Dokumentacja do pobrania:
Zapytanie ofertowe ZO/1/2019
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8

2. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DO ZO/1/2019. Data publikacji 04.06.2019.

Zamawiający Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” na podstawie dyspozycji art. 138o ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w ww. postępowaniu na usługi społeczne umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 30 maja 2019 r. z Wykonawcą Lektor Travel sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 25.