Zamówienia

Lista aktualnych zamówień Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" im. Jana Olszewskiego

Kampania edukacyjna Misja Wolna Polska

ZAPYTANIE  OFERTOWE. Data publikacji 02.10.2023.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe realizacja 4. edycji kampanii społecznej #KTOTYJESTEŚ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Data publikacji 28.07.2023.

Dokumentacja do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej - kampania edukacyjna "Misja: Wolna Polska"

ZAPYTANIE  OFERTOWE. Data publikacji 17.07.2023.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe_kampania edukacyjna Misja Wolna Polska

Lista archiwalnych zamówień Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" im. Jana Olszewskiego

Prowadzenie komunikacji kampanii edukacyjnej #AchCiRomantycy w Internecie

1. ZAPYTANIE  OFERTOWE. Data publikacji 19.07.2022.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie-ofertowe_AchCiRomantycy

Opracowanie szczegółowej strategii komunikacji oraz realizacja kampanii edukacyjno-promocyjnej dotyczącej utworzenia Mauzoleum Prezydentów RP i Izby Pamięci w Świątyni Opatrzności Bożej oraz sprowadzenia szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie z Anglii do Polski wraz z uroczystym pochówkiem w Mauzoleum
Prace renowacyjno-rewaloryzacyjne na polskich kwaterach z 1920 r. w woj. grodzieńskim i mińskim na Białorusi

1. ZAPYTANIE  O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU nr 3/2021. Data publikacji 13.05.2021.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 3/2021
Formularz ofertowy do zapytania o cenę w celu rozeznania rynku nr 3/2021

 

Prace renowacyjno-rewaloryzacyjne na polskich kwaterach z 1920 r. w woj. witebskim na Białorusi

1. ZAPYTANIE  O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU nr 2/2021. Data publikacji 13.05.2021.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 2/2021
Formularz ofertowy do zapytania o cenę w celu rozeznania rynku nr 2/2021

 

Prace renowacyjno-rewaloryzacyjne na polskich kwaterach z 1920 w woj. grodzieńskim na Białorusi

1. ZAPYTANIE  O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU nr 1/2021. Data publikacji 13.05.2021.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 1/2021
Formularz ofertowy do zapytania o cenę w celu rozeznania rynku nr 1/2021

 

Prace renowacyjne i rewaloryzacyjne kwater żołnierzy WP z lat 1919-1920 r. na Litwie

1. ZAPYTANIE  O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU nr 4/2020. Data publikacji 07.09.2020.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 4/2020
Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 4/2020
Dokumentacja zdjęciowa cmentarza

 

„Prace renowacyjne i rewaloryzacyjne kwater żołnierzy WP z 1919-1920 r. na Łotwie”

1. ZAPYTANIE  O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU nr 3/2020. Data publikacji 15.05.2020.

Dokumentacja do pobrania:
Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 3/2020
Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 3/2020

 

„Prace renowacyjno-rewaloryzacyjne na polskich cmentarzach wojennych z 1920 r., policjantów i Korpusu Ochrony Pogranicza w woj. grodzieńskim, mińskim i witebskim na Białorusi”

1. ZAPYTANIE  O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU nr 2/2020. Data publikacji 14.05.2020.

Dokumentacja do pobrania:
Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 2/2020
Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 2/2020

 

„Prace renowacyjno-rewaloryzacyjne na polskich cmentarzach wojennych z 1920 r., ofiar z 1939 r. oraz policjantów i Korpusu Ochrony Pogranicza w woj. brzeskim i mińskim na Białorusi”

1. ZAPYTANIE  O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU nr 1/2020. Data publikacji 13.05.2020.

Dokumentacja do pobrania:
Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 1/2020
Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 1/2020

 

Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamięci 1920 r. na Litwie i Łotwie
Dostawa skonfekcjonowanych wyprawek szkolnych dla 1873 uczniów klas pierwszych z polskich szkół w krajowym systemie oświaty na Ukrainie, Litwie, Łotwie, Białorusi i w Czechach.
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. na Białorusi.
Organizacja letniego obozu językowego dla młodzieży polskiego pochodzenia.

1. ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/2019. Data publikacji 29.04.2019.

Dokumentacja do pobrania:
Zapytanie ofertowe ZO/1/2019
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8

2. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DO ZO/1/2019. Data publikacji 04.06.2019.

Zamawiający Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” na podstawie dyspozycji art. 138o ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w ww. postępowaniu na usługi społeczne umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 30 maja 2019 r. z Wykonawcą Lektor Travel sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 25.