Zamówienia

Lista aktualnych zamówień Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie"

Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamięci 1920 r. na Litwie i Łotwie
Dostawa skonfekcjonowanych wyprawek szkolnych dla 1873 uczniów klas pierwszych z polskich szkół w krajowym systemie oświaty na Ukrainie, Litwie, Łotwie, Białorusi i w Czechach.
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. na Białorusi.
Organizacja letniego obozu językowego dla młodzieży polskiego pochodzenia.

1. ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/2019. Data publikacji 29.04.2019.

Dokumentacja do pobrania:
Zapytanie ofertowe ZO/1/2019
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8

2. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DO ZO/1/2019. Data publikacji 04.06.2019.

Zamawiający Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” na podstawie dyspozycji art. 138o ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w ww. postępowaniu na usługi społeczne umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 30 maja 2019 r. z Wykonawcą Lektor Travel sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 25.