Wsparcie humanitarne dla Domu Zakonnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Kijowie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego przekazała wsparcie humanitarne, przeznaczone dla Domu Zakonnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Kijowie. Podarowane zostały środki higieny osobistej oraz żywność. Dom Zakonny...

Pomoc humanitarna dla Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Mohylowie Podolskim w Ukrainie

W ramach „Wschodniego Funduszu Dobroczynności”, transport z żywnością od Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego dotarł do Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Mohylowie Podolskim w Ukrainie. Od...

Budowa Domu Kultury – Instytutu Pamięci Polskiego Imigranta im. Św. Zygmunta Felińskiego w Aurea

Informujemy, że w dniu 15 maja 2023 Fundacja podpisała umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Budowa Domu Kultury – Instytutu Pamięci Polskiego Imigranta im. Św. Zygmunta Felińskiego w Aurea”. Projekt zakłada...