Rudomianka – barwy naszej tradycji

„Rudomianka – barwy naszej tradycji” to album w wymowny sposób przedstawiający trzydzieści pięć lat działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka”. To historia zamiłowania do polskiej kultury i słowa, pieśni i tańca, wierności tradycjom i wartościom. To godziny wytężonej pracy i niezapomniane chwile dzielenia się jej owocami. To pokłosie potrzeby płynącej z serca. Prawdziwe melodie, żywe słowo, piękne stroje, bogate barwy tradycji wyniesionych z domów. Kto kiedykolwiek należał do zespołu, ten wie, że zespół to przede wszystkim rodzina, łączność pokoleniowa. Miejsce zrzeszające i łączące ludzi o szlachetnych sercach, bo tylko z takich serc może płynąć rodzima pieśń, dotykająca najwrażliwszych strun naszej tożsamości. Bez tych pieśni, bez tego słowa i tradycji nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy. Bowiem powrót do korzeni buduje poczucie wspólnoty i szacunek dla własnej tożsamości.

Ze wstępu Wioletty Cereszki, kierowniczki Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka”

Wydawcą książki jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Projekt fi­nansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Cyfrowa wersja książki (w formacie PDF) dostępna jest TUTAJ.

Related Posts