W dniu 12 października 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego oceniającej wnioski projektowe złożone w ramach III Konkursu Regrantingowego.

Poniżej zamieszczamy listę projektów, które decyzją Komisji Konkursowej otrzymały dofinansowanie.

-> Lista projektów <-

Szczegóły dotyczące wysokości przyznanego dofinansowania Fundacja przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy mailowe wskazane we wnioskach projektowych.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.


Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego ogłasza III nabór Konkursu Regrantingowego na realizację małych projektów (do kwoty 10 000 zł.), w ramach zadania publicznego pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw” w obszarze „Wydarzenia polonijne”. Konkurs adresowany jest do organizacji polonijnych i polskich oraz grup nieformalnych działających w następujących krajach: Białoruś, Bułgaria, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Republika Czeska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Uzbekistan i Węgry.

Wnioski na projekty realizowane w terminie od 1 października do 15 grudnia można składać w terminie do 30 września 2023 r.

Wnioski projektowe należy przygotować na formularzu przygotowanym przez Fundację i przesłać na adres e-mail: regranting@pol.org.pl.

 

Przed przesłaniem wniosku projektowego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Regrantingowego oraz instrukcją składania wniosków projektowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem zadania publicznego p. Dorotą Guz:
email: d.guz@pol.org.pl lub regranting@pol.org.pl
telefon: +48 22 628 55 57 wew.118; +48 507 898 174

Wyniki III naboru Konkursu Regrantingowego zostaną zamieszone na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego www.pol.org.pl, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Regulamin Regrantingowy 2023
Wniosek projektowy 2023

Instrukcja składania wniosku projektowego
Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji małego projektu


 

W dniu 12 lipca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego oceniającej wnioski projektowe złożone w ramach II Konkursu Regrantingowego.

Poniżej zamieszczamy listę projektów, które decyzją Komisji Konkursowej otrzymały dofinansowanie.

-> Lista projektów <-

Szczegóły dotyczące wysokości przyznanego dofinansowania Fundacja przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy mailowe wskazane we wnioskach projektowych.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.


 

Zakończył się nabór do drugiego konkursu regrantingowego (który trwał do 30 czerwca) realizowanego w ramach zadania publicznego  „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw” w obszarze „Wydarzenia polonijne”.

O wynikach obrad komisji konkursowej poinformujemy do 17 lipca. Listę projektów, które otrzymają dofinansowanie zamieścimy na naszej stronie internetowej.


Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego ogłasza II nabór Konkursu Regrantingowego na realizację małych projektów (do kwoty 10 000 zł.), w ramach zadania publicznego pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw” w obszarze „Wydarzenia polonijne”. Konkurs adresowany jest do organizacji polonijnych i polskich oraz grup nieformalnych działających w następujących krajach: Białoruś, Bułgaria, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Republika Czeska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Uzbekistan i Węgry.

Wnioski projektowe w ramach zadania publicznego pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw” można składać w dwóch terminach:

  • II nabór – do dnia 30.06.2023 r. na projekty realizowane w terminie 1.07-15.12.2023 r.
  • III nabór – do dnia 30.09.2023 r. na projekty realizowane w terminie 1.10-15.12.2023 r.

Wnioski projektowe należy przygotować na formularzu przygotowanym przez Fundację i przesłać na adres e-mail: regranting@pol.org.pl.

Przed przesłaniem wniosku projektowego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Regrantingowego oraz instrukcją składania wniosków projektowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem zadania publicznego p. Dorotą Guz:
email: d.guz@pol.org.pl lub regranting@pol.org.pl
telefon: +48 22 628 55 57 wew.118; +48 507 898 174

Wyniki II naboru Konkursu Regrantingowego zostaną zamieszone na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego www.pol.org.pl, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.

Regulamin Regrantingowy 2023
Wniosek projektowy 2023

Instrukcja składania wniosku projektowego
Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji małego projektu

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.


Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego ogłasza zakończenie I naboru do Konkursu Regrantingowego na realizację małych projektów (do kwoty 10 000 zł.), w ramach zadania publicznego pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw” w obszarze „Wydarzenia polonijne”.

Wnioski projektowe w ramach zadania publicznego pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw” można obecnie składać w ramach II naboru do Konkursu Regrantingowego.

Wyniki I naboru Konkursu Regrantingowego zostaną zamieszone na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego www.pol.org.pl, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.


Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego ogłasza I nabór Konkursu Regrantingowego na realizację małych projektów (do kwoty 10 000 zł.), w ramach zadania publicznego pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw” w obszarze „Wydarzenia polonijne”. Konkurs adresowany jest do organizacji polonijnych i polskich oraz grup nieformalnych działających w następujących krajach: Białoruś, Bułgaria, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Republika Czeska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Uzbekistan i Węgry.

Wnioski projektowe w ramach zadania publicznego pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw” będzie można składać w trzech terminach:

  • I nabór – do dnia 31.05.2023 r. na projekty realizowane w terminie 1.06-15.12.2023 r.
  • II nabór – do dnia 30.06.2023 r. na projekty realizowane w terminie 1.07-15.12.2023 r.
  • III nabór – do dnia 30.09.2023 r. na projekty realizowane w terminie 1.10-15.12.2023 r.

Wnioski projektowe należy przygotować na formularzu przygotowanym przez Fundację i przesłać na adres e-mail: regranting@pol.org.pl.

Przed przesłaniem wniosku projektowego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Regrantingowego oraz instrukcją składania wniosków projektowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem zadania publicznego p. Dorotą Guz:
email: d.guz@pol.org.pl lub regranting@pol.org.pl
telefon: +48 22 628 55 57 wew.118; +48 507 898 174

Wyniki I naboru Konkursu Regrantingowego zostaną zamieszone na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego www.pol.org.pl, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

 

Regulamin Regrantingowy 2023

Wniosek projektowy 2023

Instrukcja składania wniosku projektowego
Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji małego projektu