Groby rządowe – projekty realizowane w 2023 roku

Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Prace renowacyjne polskich grobów w Wielkiej Brytanii oraz ekshumacje, sprowadzenie i pochówki w kraju osób zasłużonych dla Polski, w tym członków polskiego rządu emigracyjnego” polega na roztoczeniu opieki nad grobami zasłużonych Polaków spoczywających w Wielkiej Brytanii. Zadanie obejmuje również sprowadzenie do Polski i ponowny pochówek najbardziej zasłużonych postaci z tego grona.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 4 499 510,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023.