Ogłoszenie o zatrudnieniu

Ogłoszenie o zatrudnieniu 26 10 2021Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia – (4 stanowiska) – lektor języka polskiego prowadzący zajęcia zdalnie nr 1 z dnia 26.10.2021 r. w ramach projektu pt. „Repatriacja krok po kroku...

Pomoc hospicjum we Lwowie

W ramach realizowanego w 2021 r. zadania „Dofinansowanie działalności placówek medyczno-opiekuńczych na Wschodzie” (Oferta 893/DWPP/2021), które zostało sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Fundacja „Dajmy Nadzieję”...