Podziemie łączy / Pogrindis jungia

PL

Komiks-album historyczny pt. „Podziemie łączy / Pogrindis jungia” to pierwsza taka opowieść graficzna przedstawiająca w obu językach historię polskiego i litewskiego podziemia, uwzględniając wątki współpracy Polaków i Litwinów w okresie II wojny światowej oraz po niej.
Wydany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” album utrzymany w atrakcyjnej dla nastolatków formie graficznej – za którą odpowiedzialny jest niezwykle zdolny polski ilustrator Tomasz Bereźnicki (autor m.in. wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej albumu pt. „39/45 Polskie Państwo Podziemne”). Autorami tekstu publikacją są – Ilona Ewa Lewandowska, historyk i dziennikarka oraz dr Tomasz Bożerocki, lektor Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego.
Publikacja jest skierowana przede wszystkim do młodego pokolenia Polaków i Litwinów, oraz ich wychowawców. Jest pierwszym takim albumem w Polsce i na Litwie, który w dwóch językach, w atrakcyjnej graficznie formie, opowiada o mało znanych relacjach polskiego i litewskiego ruchów oporu w czasie II wojny światowej i po niej. W ramach projektu powstały również krótki film promujący z autorską muzyką rysownika Tomasza Bereźnickiego oraz profil na Facebooku.

„Podziemie łączy” jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021 za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Parterem projektu jest Wydział Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego (VU Komunikacijos fakultetas). Patronat honorowy objęły: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy. Patroni medialni projektu: Polskie Radio dla Zagranicy oraz TVP Wilno.
Ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 został zapewniony dodruk albumu, który swoim patronatem objął pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak.

Album można pobrać bezpłatnie w formie PDF tutaj.


LT

Istorinis albumas-komiksas „Podziemie łączy / Pogrindis jungia” yra pirmasis tokio pobūdžio dvikalbis grafinis pasakojimas apie lietuvių ir lenkų pogrindžio istoriją, atsižvelgiantis į lenkų ir lietuvių bendradarbiavimą II Pasaulinio karo metais ir jam pasibaigus.

Lenkijos Pagalbos Lenkams Rytuose Fondo (Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”) išleistas albumas turi jaunimui patrauklią grafinę formą — už ją atsako ypač gabus lenkų iliustratorius Tomasz Bereźnicki (Lenkijos Tautos Atminties Instituto išleisto albumo „Lenkijos Pogrindžio Valstybė 39/45” autorius). Turinio autoriai — istorikė ir žurnalistė Ilona Ewa Lewandowska ir Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto dėstytojas dr. Tomasz Bożerocki.

Leidinys skirtas pirmiausia lietuvių ir lenkų jaunimui bei jo auklėtojams. Tai pirmas toks albumas ir Lietuvoje, ir Lenkijoje — kuris dvejomis kalbomis, grafiškai patrauklia forma pasakoja apie mažai žinomus lenkų ir lietuvių pasipriešinimo judėjimų santykius karo ir pokario metais. Projekto metu taip pat sukurta trumpametražis filmas su albumo dailininko Tomaszo Bereźnickio sukomponuota muzika bei paskyra Facebook portale.

„Podziemie łączy / Pogrindis jungia” yra viešoji veikla, finansuojama Lenkijos Respublikos Užsienio Reikalų Ministerijos per Lenkijos Pagalbos Lenkams Rytuose Fondą pagal konkursą „Viešoji diplomatija 2021”. Projekto partneris Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakultetas. Garbės rėmėjai: Lenkijos Respublikos Tautos Atminties Institutas ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Spaudos rėmėjai: Lenkijos Radijas Užsieniui ir TVP Wilno.

Papildomas tiražas finansuotas Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininko Kanceliarijos lėšomis pagal konkursą „Užsienio lenkai ir Polonija 2021” su Lenkijos Vyriausybės įgaliotinio užsienio lenkų ir Polonijos reikalams Jano Dziedziczako globa.

Albumą PDF formatu galima parsisiųsti nemokamai ČIA.PL

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli w języku litewskim dot. wykorzystania albumu „Podziemie łączy” podczas zajęć z młodzieżą.

Pierwszy wariant lekcji
Drugi wariant lekcji

LT

Mokytojams skirta mokymo medžiaga lietuvių kalba dėl „Podziemie łączy / Pogrindis jungia” panaudojimo užsiėmimų su jaunimu metu.

Pirmasis pamokos variantas
Antrasis panikos variantas


PL

Nagranie prezentacji-szkolenia, połączonego z konferencją z udziałem przedstawicieli instytucji partnerskich, które odbyło się 15 grudnia 2021 w pomieszczeniach biblioteki Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego.

W konferencji udział wzięli:

– prof. Rimvydas Laužikas, dziekan Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego;

– dr. Arūnas Bubnys, dyrektor Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy (LGGIRTC);

– Arūnas Šileris, doktorant Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego

– oraz autorzy: dziennikarka, historyk Ilona Lewandowska i dr Tomasz Bożerocki, lektor Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego.

LT

Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakultete gruodžio 15 d. vykusių pristatymo-apmokymo ir konferencijos, kurioje dalyvavo instituciniai partneriai, įrašas.

Konferencijoje dalyvavo:

prof. Rimvydas Laužikas, VU KF dekanas;

– dr. Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (LGGIRTC) direktorius;

– Arūnas Šileris, VU KF doktorantas;

– autoriai: istorikė, žurnalistė Ilona Lewandowska ir dr. Tomasz Bożerocki, VU KF lektorius.


Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.
Dodruk publikacji został objęty patronatem honorowym pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jana Dziedziczaka.
Dodruk finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
© Copyright by Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, 2021

Projektas finansuotas iš Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos lėšų, įgyvendinus konkursą „Viešoji diplomatija 2021“. Lenkijos vyriausybės įgaliotinis Polonijos ir užsienio lenkų reikalams Jan Dziedziczak yra papildomo tiražo garbės globėjas.
Papildomas tiražas finansuojamas Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininko Kanceliarijos Polonijos ir Lenkų Užsienyje 2021 konkurso lėšomis.
Leidinys perteikia tik autorių požiūrį, kuris negali būti tapatinamas su oficialia Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir fondo „Parama lenkams Rytuose“ pozicija.
© Copyright by Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, 2021

Skip to content