Mauzoleum Prezydentów RP na uchodźstwie

Projekt obejmuje: budowę Mauzoleum Prezydentów RP na uchodźstwie, budowę Izby Pamięci Prezydentów RP na uchodźstwie oraz uroczysty pochówek Prezydentów RP na uchodźstwie w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Projekt władz Rzeczypospolitej...