Zadania realizowane z budżetu państwa przez Fundacje “Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego Pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023

Nazwa Działania Krótki Opis Działania Wartość zadania
Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie 2023 Projekt „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie” jest wspólną inicjatywa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego (Oferent 1), Fundacji Wolność i Demokracja (Oferent 2) i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (Oferent 3). Oferta zakłada udzielenie wsparcia finansowego oraz pomocy rzeczowej Polakom, osobom polskiego pochodzenia, członkom polskich towarzystw i ich rodzinom, osobom, zrzeszonym przy parafiach rzymskokatolickich, które pozostały w Ukrainie i z powodu działań wojennych znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Dofinansowanie:

6 972 586,00 zł

Całkowita wartość zadania:

6 972 586,00 zł

Pomoc Polakom z Ukrainy Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” jest skierowany do posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osób posiadających decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji. W ramach realizacji projektu, organizatorzy oferują: refundację kosztów transportu, organizację bezpłatnego kursu j. polskiego, bezpłatne podręczniki do nauki j. polskiego, refundację kosztów tłumaczenia dokumentów, refundację kosztów uzyskania państwowego certyfikatu j. polskiego, refundację kosztów ewakuacji z Ukrainy do Polski, konsultacje indywidualne w zakresie: legalizacji pobytu, spraw administracyjnych związanych z przebywaniem w Polsce (np.: informacje o świadczeniach socjalnych w Polsce dla uchodźców, opiece zdrowotnej, wyrobieniu PESEL, praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, informacje o możliwości wsparcia dla osób posiadających Kartę Polaka, również w ramach projektu “Pomoc Polakom z Ukrainy”)

Dofinansowanie:

2 961 041,00 zł

Całkowita wartość zadania:

3 083 541,00 zł

Skip to content