Działania 2020

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” (FPPnW) wykonywała w 2020 r. projekty i zadania zlecone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM) i Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN). Kierowane do beneficjentów środki na dofinansowanie projektów pochodziły z budżetów KPRM i ministerstw oraz – między innymi w przypadku podlegającego FPPnW Wschodniego Funduszu Dobroczynności (WFD) – darczyńców i sponsorów takich jak Spółki Skarbu Państwa, podmioty prywatne oraz z bezpośredniego wsparcia celowego – mecenatu polskiego biznesu.

Do zadań FPPnW, zgodnie z jej statutem, należy podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie języka polskiego oraz promocja polskiej kultury i tradycji narodowych, a co za tym idzie również tworzenie pozytywnego wizerunku Polski. Celem działania FPPnW jest poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej Polaków żyjących poza granicami kraju oraz pogłębianie więzi pomiędzy nimi, a innymi środowiskami narodowymi oraz angażowanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do niesienia pomocy Polakom na Wschodzie. Realizując powyższe wytyczne FPPnW wspiera organizacje, szkoły, parafie i stowarzyszenia zrzeszające Polaków poza granicami kraju oraz prowadzi działania własne.

W 2020 r. FPPnW zmagała się z ograniczeniami towarzyszącymi pandemii Covid-19, co wymuszało modyfikację formuły niektórych działań. Tym niemniej kontynuowane były projekty z poprzednich lat, takie jak: „Bon Pierwszaka”, zjazd „Federacji Polskich Mediów na Wschodzie”, program stypendialny, wsparcie Magazynu “Kurier Wileński”, „LAVKA 100 – Niepodległość Jednoczy”, szkolenia dziennikarzy „Media Plus”, renowacje polskich kwater oraz pomników, kontynuująca cykl „Polskie drogi do niepodległości” wystawa „Kino niepodległej” oraz wiele innych. W ramach nowych inicjatyw wsparto digitalizację „Kuriera Wileńskiego” oraz uroczystości upamiętniające 400. rocznicę śmierci Hetmana Żółkiewskiego, dyskusję panelową online pt. „Zwycięstwo i klęska. Lwów 1920 – 1939” czy zorganizowano pomoc socjalną i charytatywną dla osób dotkniętych skutkami epidemii Covid-19.

Raport z podsumowaniem działań FPPnW w 2020 r. podzielonych na obszary można pobrać TUTAJ.

Fot. Marian Paluszkiewicz