Portal IDA

IDA (Informator dla Aktywnych) jest portalem internetowym skierowanym do działających w krajach Europy Środkowo-Wschodniej środowisk polskich. Jego główne cele to ułatwienie współpracy, wymiana doświadczeń i uproszczenie przepływu informacji o realizowanych przedsięwzięciach. To tutaj polskie organizacje będą zamieszczały wiadomości dotyczące już zrealizowanych, tworzonych i planowanych inicjatyw. Portal IDA ma za zadanie dotrzeć do polskich instytucji, towarzystw, stowarzyszeń, parafii, szkół i mediów. Pomoże też w poszukiwaniu partnerów do działania lub współpracy organizacyjnej. Redakcja informatora ma nadzieję, że jego działalność zaowocuje wspólnymi inicjatywami o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

Czytelnicy portalu IDA mogą zobaczyć jak organizowano przedsięwzięcia polonijne w różnych zakątkach Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki bazie inicjatyw i podmiotów będą też mieli możliwość skontaktowania się z tymi, którzy już wcześniej podjęli podobne wyzwania.

Portal powstaje głównie dzięki pomocy Polaków i polskich organizacji, dlatego redakcja zaprasza do współpracy i nadsyłania informacji dotyczących nowych inicjatyw. Pod adresem internetowym redakcja@ida.pol.org.pl IDA czeka na zgłoszenia planowanych i zrealizowanych już przedsięwzięć oraz na pomysły, uwagi i wskazówki dotyczące działalności portalu. Projekt jest realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Senatem RP.

Adres internetowy portalu: https://www.ida.pol.org.pl/