Lista projektów inwestycyjnych na rok 2023 współfinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2023”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego”.

Nazwa działania

Państwo

Kwota finansowania

Remont budynku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie „Fasalówka” / MODUŁ II

Czechy

2 000 000,00 zł

Remont Domu Polskiego Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Trzyńcu – Leszna Dolna /MODUŁ III

Czechy

580 000,00 zł

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Państwowym Gimnazjum Polskim im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu /MODUŁ II

Łotwa

851 000,00 zł

Budowa Domu Kultury-Instytutu Pamięci Polskiego Imigranta im. Św. Zygmunta Felińskiego Aurea

Brazylia

2 000 000,00 zł

Remont siedzib Radia Lwów oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie

Ukraina

110 000,00 zł

Utworzenie ośrodka polskiego przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Rydze

Łotwa

520 000,00 zł

Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu w Dyneburgu

Łotwa

350 000,00 zł

Remont budynku Domu Polskiego Żwirki i Wigury w Cierlicku – etap 2

Czechy

350 000,00 zł

Remont elewacji Szkoły Polskiej w Rydze

Łotwa

400 000,00 zł

Remont pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji i Rekreacji Fundacji „Dajmy Nadzieję” we Lwowie Ukraina

230 000,00 zł

Utworzenie Ośrodka promocji kultury polskiej we Lwowie

Ukraina

700 000,00 zł