Rejestr i Atlas cyfrowy „Miejsca pochowań Polaków na cmentarzu im. Bajkowa w Kijowie”

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie (MSSPU) zrealizowało projekt polegający na skatalogowaniu polskich nagrobków z cmentarza im. Bajkowa w Kijowie i przeprowadzeniu kwerend archiwalnych na temat osób na nim pochowanych....

Świadectwo znikającego dziedzictwa – archiwum Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji „Polonia”

Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji zgromadził w swoim archiwum liczne dokumenty, wspomnienia i zdjęcia dokumentujące losy Polaków mieszkających w Gruzji. Stanowią one odbicie historii polskiego zesłannictwa i emigracji na Kaukaz i...