Zdigitalizowany „Kurier Wileński” na portalu Polonijnej Biblioteki Cyfrowej

Na portal internetowy Polonijnej Bibliotece Cyfrowej (www.pbc.uw.edu.pl) trafiły pierwsze ze zdigitalizowanych numerów polskiego dziennika na Litwie – „Kuriera Wileńskiego” z lat 1990-1999. Projekt jest realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom...