Organizacje na wschodzie

A

Armenia

Azerbejdżan

B

Białoruś

Bośnia

Bułgaria

C

Chorwacja

Czarnogóra

 • Stowarzyszenie Polaków Zamieszkałych w Czarnogórze

Czechy

E

Estonia

G

Gruzja

 • Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji „Polonia”
 • Związek Polaków Południowej Gruzji
 • Związek Polonii Medycznej w Gruzji
 • Związek Polaków w Kachetii im. L. Młokosiewicza
 • Dom Polski im. Ludwiga Młokosiewicza
 • Centrum Kultury Polskiej „Biały Orzeł”
 • Związek Polaków w Abchazji „Wspólnota Polska”

K

Kazachstan

 • Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie Polaków „Polonia”
 • Związek Polaków Kazachstanu Stowarzyszenie Polaków „Polonia” w Pawłodarze
 • Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Więź” Ałmaty
 • Centrum Kultury Polskiej Ałmaty
 • Tałdykorgańskie Kulturalno-Oświatowe Centrum „Polonia”
 • Dżambulskie Obwodowe Polskie Centrum Kultury Południowo
 • Kazachstańskie Obwodowe Polskie Centrum Kultury „Ojczyzna”
 • Wschodnio-Kazachstańskie Obwodowe Polskie Centrum Kultury
 • Aktiubińskie Polskie Narodowo-Kulturalne Centrum „Światło”
 • Polskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Odrodzenie” w Biszkeku

L

Litwa

Ł

Łotwa

M

Macedonia

 • Towarzystwo Współpracy i Przyjaźni Macedońsko- Polskiej „Wisła”, Skopje i Bitoli
 • Macedońsko-Polskie Towarzystwo Kultury „Wardar” w Skopje
 • Polskie Stowarzyszenie w Macedonii „Klub Polonia – Skopje”

Mołdawia

R

Rosja

Rumunia

S

Serbia

 • Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Oświatowe „Centrum Poloniusz – Pegaz”
 • Stowarzyszenie Przyjaźni Serbsko-Polskiej „YU-Polonia”

Słowacja

Słowenia

U

Ukraina

 • Polsko-Ukraińskie Centrum przy Chmielnickim Uniwerytecie Narodowym
 • Stacja Pomocy Socjalnej Polakom na Ukrainie, Konwent Bonifratrów Jezusa Dobrego Samarytanina, CARITAS BONIFRATÓW
 • Kamieniecko-podolskie Państwowe Muzeum Historyczne
 • Obwodowe Komunalne Literacko-Memorialne Muzeum Juliusza Słowackiego W Krzemieńcu
 • Młodzieżowy Ośrodek Rekolekcyjny w Skolem przy Parafii Siedmiu Boleści Matki Bożej
 • Związek Polaków na Ukrainie
 • „Dom Polski” w Kijowie
 • Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Zgoda”, Kijów
 • Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. A. Mickiewicza
 • Związek Polaków Miasta Kijowa
 • Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Kijów
 • Kijowskie Polskie Zgromadzenie Szlacheckie „ZGODA” im. Mariana Małowskiego –
 • Kijowska Polska Młodzieżowa Asocjacja „Młodzi i Kreatywni
 • Rzymsko-Katolickie Towarzystwo „Polonia” w Kijowie
 • Kijowski Oddział Związku Nauczycieli Polskich na Ukrainie
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na Ukrainie
 • Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Krasińskiego w Białej Cerkwi
 • Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny
 • Ośrodek Związku Polaków w Kociubińskim
 • Miejskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzina” w Browarach
 • Stowarzyszenie Polaków w Humaniu
 • Towarzystwo Polaków „Latorośl” w Kaniowie
 • Związek Polaków Kirowogradczyzny „Polonia” im. K. Szymanowskiego
 • Kirowogradzkie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich im. Karola Szymanowskiego
 • Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków w Pryłukach
 • Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster” w Nieżynie
 • Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy
 • Stowarzyszenie Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej
 • Towarzystwo Kultury Polskiej im. T. Kościuszki
 • Stowarzyszenie Kultury Polskiej Horochowszczyzny im. J. Słowackiego
 • Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu w Kowlu
 • Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Lubomlu
 • Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu 
 • Wołyńskie Zjednoczenie Nauczycieli Polonistów im. G. Zapolskiej w Łucku
 • Stowarzyszenie Artystów Polskiego Pochodzenia z Wołynia „Barwy Kresowe”
 • Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Nowowołyńsku
 • Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. Reymonta
 • Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. H. Sienkiewicza, Równe
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej
 • Towarzystwo Kultury Polskiej w Dubnie
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Rokitnowszczyzny, Tomaszgoród
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej, Zdołbunów
 • Towarzystwo Kultury Polskiej w Kostopolu
 • Równieński Obwodowy Hufiec Harcerski „Wołyń”, Równe
 • Kulturalno- Oświatowe Centrum im. T. Czackiego, Zdołbunów
 • Rówieński Obwodowy Oddział Związku Nauczycieli Polskich na Ukrainie
 • Polskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo im. Bł. Marceliny Darowskiej
 • Powiatowa Społeczna Organizacja „Polsko – Ukraińskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo im. A. Mickiewicza” w Czortkowie
 • Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Julisza Słowackiego w Krzemieńcu
 • Związek Polaków na Ukrainie oddz. w Podwołoczyskach
 • Towarzystwo Kultury Polskiej im. Ks. Bronisława Mireckiego w Podwołoczyskach
 • Polskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo w Starym Skałacie
 • Polskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo Obwodu Tarnopolskiego
 • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Tarnopolu
 • Społeczna Dziecięca Organizacja Tarnopolskiego Hufca harcerskiego „Dobre uczynki”
 • Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie
 • Narodowo – Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Polska Nuta” w Odessie
 • Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie
 • Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” w Chersoniu
 • Stowarzyszenie Polaków „Polonia” w Jużnoukraińsku
 • Rejonowe Stowarzyszenie Polaków „Nadzieja” w Pierwomajsku
 • Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Pierwomajsku
 • Polskie Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie miasta Biełgorod-Dniestrowski
 • Stowarzyszenie Polskiej Kultury „Polonia Semper Fidelis” w Mikołajewie
 • Organizacja Społeczna „Dom Polski” w Nowej Kachowce
 • Organizacja Społeczna „Gromada Polska” w Nowej Kachowce
 • Miejska Organizacja Związku Polaków Ukrainy, Chmielnicki
 • Chmielnicki Obwodowy Ośrodek Związku Polaków Ukrainy
 • Centrum Polsko-Ukraińskie, Chmielnicki
 • Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie oddział w m. Chmielnicki
 • Zjednoczenie Polaków przy Kościele Rzymsko-Katolickim p.w. Jezusa Króla Wszechświata w Chmielnickim
 • Kulturalno-Oświatowe Centrum im. J.Słowackiego Wspólnoty Polskiej miasta Chmielnickiego
 • Polskie Stowarzyszenie Muzyczne
 • Klub Piłkarski „Polonia”
 • Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Kamieńcu Podolskim
 • Stowarzyszenie Uczonych Polskich na Ukrainie w Kamieńcu Podolskim
 • Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Kamieńcu Podolskim
 • Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza wspólnoty polskiej Kamieńca Podolskiego
 • Towarzystwo Dobroczynne „Polonia”
 • Towarzystwo Polskich Rodzin Katolickich na Podolu
 • Iziasławskie Towarzystwo Dobroczynne „Polonia” IZIASŁAW
 • Związek Polaków Podola oddział w Jarmolińcach
 • Zrzeszenie Społeczne Rejonu Jarmolińskiego „Jedność”
 • Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Połonnem
 • Społeczna Organizacja Zjednoczenie Polaków w Starokonstantynowie
 • Związek Polaków na Ukrainie oddział w Sławucie
 • Związek Polaków  Ukrainy oddział w Szepetówce
 • Związek Polaków  Ukrainy oddział w Wołoczysku
 • Kulturalno-Oświatowy Rozwój Polaków w Rejonie Wołoczyskim
 • Centrum Kulturalno-Oświatowe Polaków im. J. Olszańskiego, Mukarów Podleśny
 • Związek Polaków Podola oddział w Ponince
 • Związku Polaków na Ukrainie oddział w Dunajowcach
 • Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. L. Kaczyńskiego, Smotrycz
 • Czerniowieckie Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza
 • Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza Oddział w Kicmaniu
 • Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza Oddział w Piotrowcach Dolnych
 • Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza Oddział w Storożyńcu
 • Winnicki Miejski Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków
 • Polskie Stowarzyszenie Medyczne w Obwodzie Winnickim
 • Winnicka Miejska Organizacja Społeczna „Konfederacja Polaków Podola”
 • Organizacja Społeczna „Konfederacja Polaków Podola – ХХІ wieku”, Winnica
 • Winnickie Obwodowe Dobroczynne Towarzystwo „Dom Polski” im. T.M. Leoniuka
 • Winnickie Obwodowe Dobroczynne Stowarzyszenie „Świetlica Polska”
 • Winnickie polonijne stowarzyszenie „Kresowiacy”
 • Organizacja Społeczna „Centrum rozwoju i partnerstwa ”Polonia”, Winnica
 • Barskie Rejonowe Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków
 • Chmielnicki Miejski Związek Polaków im. Wł. Reymonta, Chmielnik
 • Rejonowe Stowarzyszenie Polaków Ukrainy im. I.J. Paderewskiego, Chmielnik
 • Kalinowski Rejonowy Centrum Kultury Polskiej, Kalinówka
 • Kalinowskie Rejonowe Stowarzyszenia Dobroczynne „Świetlica Polska”, Kalinówka
 • Stowarzyszenie Centrum Kultury Polskiej im. Tymosza Padury, Koziatyń
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Niemirowszczyzny
 • Tulczyńskie Rejonowe Stowarzyszenie „Dom Polski”
 • Krzyżopolska Rejonowa Organizacja Społeczna „Stowarzyszenie Polaków im. W. Darzyckiego”
 • Żytomierski Obwodowy Oddział Związku Polaków na Ukrainie
 • Dom Polski w Żytomierzu
 • Poleskie Sokoły”, Żytomierz
 • Związek Nauczycieli Polskich Żytomierszczyzny
 • Katolicki Klub Sportowy „Polonia”, Żytomierz
 • Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia im. Św. Łukasza, Żytomierz
 • Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu
 • Stowarzyszenie Kombatantów  Wojska Polskiego w Żytomierzu
 • Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Żytomierzu
 • Teatr Polski im. J. I. Kraszewskiego i Polskie Studium Teatralne w Żytomierzu
 • Studencki Klub Polski w Żytomierzu
 • Miejska Młodzieżowa Publiczna Organizacja „Polskie Bractwo Szlacheckie”, Żytomierz
 • Żytomierska Obwodowa Społeczna Młodzieżowa Organizacja „Asocjacja Polaków Żytomierszczyzny”
 • Towarzystwo Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie im. J. I. Kraszewskiego
 • Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Żytomierzu
 • Żytomierska Obwodowa Młodzieżowa Organizacja Publiczna „Związek Szlachty Polskiej”
 • Nowograd Wołyńska Polska Społeczna Organizacja im. Adama Mickiewicza
 • Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo im. J. Lublińskiego, Nowograd-Wołyński
 • Nowograd Wołyńska Rejonowa Organizacja Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia Zwiagelszczyzny”
 • Berdyczowskie Polskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
 • Berdyczowski Oddział Związku Polaków na Ukrainie
 • Berdyczowskie Rejonowe Stowarzyszenie Polaków „Rodzina”
 • Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. Jana Pawła II, Jemilczyn
 • Towarzystwo Polskiej Kultury „Odrodzenie” w Jemilczynie
 • Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Polska Świetlica”, Baranówka
 • Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. J. I. Kraszewskiego w Baranówce
 • Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo Polaków im. Eustachego Iwanowskiego, Andruszówka
 • Rejonowy Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków im. W. Reymonta, Wołodarsk- Wołyński
 • Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. H. Sienkiewicza, Malin
 • Olewski Rejonowy Związek Polaków
 • Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Romanowie
 • Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Polaków  im. Ernesta Malinowskiego
 • Stowarzyszenie Polaków im. Jana Pawła II w Bykówce
 • Towarzystwo Polaków im. Jana Pawła II w Dowbyszu
 • Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny „Polonia” w Dowbyszu/Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu
 • Rejonowe Stowarzyszenie Polaków „Rodzina”
 • Społeczna Organizacja Dzieci i Młodzieży „Źródło” Irszańsk
 • Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo Polaków im. J. Słowackiego, Nowa Borowa
 • Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. Jana Stypuły, Susły
 • Iwano -Frankiwskie Obwodowe Polskie Kulturoznawcze Stowarzyszenie „Stanisław”
 • Polskie Towarzystwo im. Andrzeja Potockiego w Iwano – Frankiwsku
 • Towarzystwo Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego w Iwano-Frankiwsku
 • Polskie Towarzystwo Kulturowe im. A. Mickiewicza w Kołomyi
 • Polskie Kulturalno – Towarzystwo Kultury Polskiej „Zgoda” w Borysławiu
 • Kulturalno – Oświatowe Centrum „Dorotti”, Borysław
 • Towarzystwo Kultury Polskiej im. Zawiszy Czarnego, Bóbrka
 • Polskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo w m. Chodorów
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Chodorowie
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Czerwonogradzie
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Dobromilu
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Drohobyczu
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Jaworowie
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Łanowicach
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Mostach Wielkich
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Mościskach
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Pnikucie
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Rawie Ruskiej
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Samborze
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Sądowej Wiszni
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Sąsiadowicach
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Siemianówce
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Sokalu
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Stryju
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Trzcieńcu
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Złoczowie im. Ks. Bp. Jana Cieńskiego
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Żółkwi
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Szczercu
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Żydaczowie
 • Drohobyckie Polskie Kulturalno – Oświatowe Stowarzyszenie „Odrodzenie”
 • Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej ziemi drohobyckiej
 • Związek Nauczycieli Polskich na Ukrainie oddz. w Drohobyczu
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Krysowice
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej
 • Centrum Kulturalno Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej, Nowy Rozdół
 • Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie serce”, Nowy Rozdół
 • Klub muzyczny „Polonez” w Samborze
 • Kulturalno – Oświatowe Centrum im. K. Makuszyńskiego w Stryju
 • Centrum Kulturalno – Oświatowe Wspólnoty Polskiej w Strzałkowicach
 • Towarzystwo Przyjaciół Szkoły i Kultury Polskiej w Strzelczyskach
 • Kulturalno – Oświatowe Centrum im. Rajmunda Jarosza Wspólnoty Polskiej w Truskawcu
 • Asocjacja Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej
 • Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie
 • Lwowska Miejska Dziecięco – Młodzieżowa Społeczna Organizacja Polski Zespół Pieśni i Tańca „Lwowiacy”
 • Lwowska Miejska Obywatelska Organizacja Związek Polaków „Orzeł Biały”
 • Lwowska Miejska Organizacja Społeczna „Polskie Towarzystwo Radiowe”
 • Lwowski dziecięcy Hufiec „Barć” Harcerstwa Polskiego na Ukrainie
 • Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych „Własna Strzecha”
 • Miejska Organizacja Polskich Weteranów Wojny 1939-1945 i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa
 • Organizacja Społeczna Lwowski Klub Sportowy „Pogoń Lwów”
 • Polski Teatr Ludowy, Lwów
 • Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi, Lwów
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Ziemi Lwowskiej
 • Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie
 • Stowarzyszenie Ruchu Apostolskiego Rodzina Rodzin Lwowa
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

W

Węgry