Zakończenie remontu Domu Polskiego Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Wędryni

Z radością informujemy, że zakończył się projekt remontu Domu Polskiego Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Wędryni. Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania, organizacja z powodzeniem zakończyła...

Remont kuchni Domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie Raju – zakończony

W Karwinie Raju zakończony został projekt, mający na celu remont kuchni Domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Projekt jest kontynuacją działań podjętych w 2021 roku, w wyniku których organizacja otrzymała wsparcie finansowe na przeprowadzenie...