Konferencja prasowa i koncert inaugurujące sprowadzenie do Ojczyzny szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie

W poniedziałek, 26 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt i kampanię „Misja: Wolna Polska”. Tego samego dnia, wieczorem w Filharmonii Narodowej odbył się także uroczysty koncert,...

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH NA ROK 2023

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza przedłużenie naboru na wnioski o dofinansowanie projektów działań zaplanowanych na 2023 rok w obszarach: Edukacja, Kultura i promocja Polski na świecie, Publikacje, Dziedzictwo kulturowe i historyczne,...

POSZUKIWANIA GROBÓW ZASŁUŻONYCH CZŁONKÓW POLSKIEGO RZĄDU NA EMIGRACJI

W wyniku sytuacji, w jakiej znalazła się Polska po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. oraz w następstwie sowieckiej okupacji kraju, wielu zasłużonych Polaków zostało zmuszonych do opuszczenia własnego państwa i udania się na emigrację. Wśród...