Nabór na wnioski inwestycyjne w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych został zakończony

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” informuje o zakończeniu naboru na wnioski inwestycyjne w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą -Infrastruktura Polonijna 2023”. Nabór na wnioski został zakończony dnia 15 września.

Termin realizacji zadania: zadanie należy wykonać w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Kwota dofinansowania: minimalnie 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i maksymalnie 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych).

Trwałość projektu: Wymogiem realizacji projektów jest zagwarantowanie na etapie składania wniosku trwałości wykorzystania obiektu infrastruktury na cele działalności polonijnej na co najmniej 7 lat licząc od zakończenia projektu. Wymagane jest, aby we wniosku przedstawiono sposób dysponowania infrastrukturą/nieruchomością, w tym określenie i udokumentowanie formy własności i okresu dysponowania nieruchomością, określenie sposobu i okresu zabezpieczenia trwałości przeznaczenia i wykorzystania infrastruktury/nieruchomości na cele działalności polonijnej.

Termin składania wniosków:  do 15 września 2022 r.

 

Related Posts