zapraszamy do składania wniosków inwestycyjnych w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zaprasza do składania wniosków inwestycyjnych w związku ze zbliżającym się konkursem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą -Infrastruktura Polonijna 2023”.

Termin realizacji zadania: zadanie należy wykonać w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Kwota dofinansowania: minimalnie 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i maksymalnie 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych).

Trwałość projektu: Wymogiem realizacji projektów jest zagwarantowanie na etapie składania wniosku trwałości wykorzystania obiektu infrastruktury na cele działalności polonijnej na co najmniej 7 lat licząc od zakończenia projektu. Wymagane jest, aby we wniosku przedstawiono sposób dysponowania infrastrukturą/nieruchomością, w tym określenie i udokumentowanie formy własności i okresu dysponowania nieruchomością, określenie sposobu i okresu zabezpieczenia trwałości przeznaczenia i wykorzystania infrastruktury/nieruchomości na cele działalności polonijnej.

Przygotowaną dokumentację wraz z wnioskiem należy przesłać na adres e-mail z dopiskiem “Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą -Infrastruktura Polonijna 2023”:
wnioski@pol.org.pl

Termin składania wniosków:  do 15 września 2022 r.

Pliki do pobrania:

Wniosek inwestycyjny 2023

Załącznik nr 1 – Budżet projektu 2023

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy 2023

Załącznik nr 3 – Klauzula RODO

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie autora zdjeć

 

Related Posts