Dobudowa sali sportowej dla szkoły-przedszkola “Wilia”

W 2020 roku dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowano pełną dokumentację projektowo-techniczną związaną z dobudową sali sportowej dla szkoły-przedszkola „Wilia” w Wilnie. W najbliższym czasie rozpocznie się drugi, a zarazem ostatni etap prac, związanych z dobudową pomieszczeń, w tym sali sportowej oraz dwóch sal do nauki. Wsparcie w budowie, z których dotacja  pokryje część działań związanych z realizacją projektu, pozwoli stworzyć przestrzeń, w której organizowane będą zajęcia dla większej liczby dzieci z polskich rodzin. Aktualnie na miejsce w szkole-przedszkolu „Wilia” czeka około 100 dzieci, a dostępnych jest zaledwie 25 miejsc. Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie zwiększenie liczby wychowanków o kolejne 60 osób.

Początki placówki edukacyjnej, która dziś nosi nazwę szkoły-przedszkola „Wilia”, sięgają 1988 roku. W 1999 roku instytucja przeszła na samofinansowanie. W 2016 roku jej działalność rozszerzyła się – zaczęły funkcjonować żłobek i przedszkole „Jutrzenka”. Szkoła-przedszkole „Wilia” funkcjonuje w dwóch budynkach. Aktualnie uczęszcza do niego 485 dzieci: 230 w wieku żłobkowo- przedszkolnym (od 1,5 do 6 lat) i 255 uczniów w wieku szkolnym (6-11 lat). Placówka ta zatrudnia 56 pedagogów.

Grupy przedszkolne pracują według własnego programu placówki, który nosi nazwę „Świat przedszkolaka” oraz ustawowych programów litewskich. Pedagodzy podczas swojej pracy stosują również metody „Dobrego startu” i korzystają z materiałów metodycznych Joanny Białobrzeskiej, Marii Montessori i Emilii Reggio. W ośmiu klasach szkoły początkowej zajęcia prowadzi 20 nauczycieli.

W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, wsparta przez psychologa i logopedę.  W szkole organizowane są też dodatkowe zajęcia z: wietnamskiej sztuki walki „Niat-Nam”, ceramiki, tańca towarzyskiego, szachów, koszykówki i piłki nożnej. Na terenie placówki działa również zespół ludowy.

Dzięki realizacji projektu podniesiony zostanie standard szkoły-przedszkola „Wilia”, placówki służącej wsparciem edukacyjnym polskiej społeczności na Wileńszczyźnie. Projekt jest realizowany w ramach  zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2021 – INFRASTRUKTURA POLONIJNA”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Kwota dotacji: 2 138 422,23 PLN.