Groby rządowe – projekty realizowane w 2022 roku

Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. “Opracowanie planu renowacji grobu prof. Leona Bilińskiego – Ministra Skarbu Polski w 1919 r,  zlokalizowanego na cmentarzu w Cieplicach w Czechach” polega na przygotowaniu specjalistycznej ekspertyzy dotyczącej stanu zachowania i ustaleniu koniecznych napraw wyżej wymienionego grobu.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 38 538,47 zł, wartość całkowita 40 802,47 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.


Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. “Opieka nad grobami rządowymi w Wielkiej Brytanii – Etap I” polega na ustaleniu lokalizacji, przygotowaniu specjalistycznej ekspertyzy dotyczącej stanu zachowania i ustaleniu koniecznych napraw wszystkich grobów członków polskich rządów znajdujących się w Wielkiej Brytanii.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 339 643,00 zł, wartość całkowita 358 555,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.

Skip to content