Fundacja wspiera działalność Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego wspiera działalność Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie. Przede wszystkim są dofinansowane koszty eksploatacyjne oraz koszty osobowe personelu medycznego Hospicjum....

Stanisław Łopuszyński – koncert solidarnościowy na rzecz ofiar wojny w Ukrainie

W piątek 17 lutego 2023 r. o godz. 18.00 w ratuszu w Wilnie (ul. Didžioji 31) odbędzie się koncert klawesynisty i pianisty Stanisława Łopuszyńskiego. Od prawie roku Ukraina heroicznie stawia opór brutalnej rosyjskiej agresji. Tysiące Ukraińców...

Pomoc humanitarna dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Oleksandryji na Ukrainie

Na początku września, Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” zakupiła i przekazała produkty żywnościowe dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Oleksandryji na Ukrainie. Proboszcz Parafii, Ksiądz Mariusz Zybura, osobiście...

Paczki żywnościowe dla Stowarzyszenia Ruchu Apostolskiego „Lwowska Rodzina Rodzin” ze Lwowa

Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” zakupiła i przekazała produkty żywnościowe dla Stowarzyszenia Ruchu Apostolskiego „Lwowska Rodzina Rodzin” z siedzibą we Lwowie. Z otrzymanych produktów, przygotowane zostaną paczki żywnościowych...

Paczki żywności dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Wojutyczach

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zakupiła i przekazała w dniach 16-17 sierpnia paczki żywnościowe dla Parafii Rzymskokatolickiej...