Pomoc Polakom na Ukrainie – dary dla Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu

W dniach 4 i 5 lipca odbył się wyjazd pracowników Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” na teren znajdującej się w stanie wojny Ukrainy. Dostarczona została pomoc humanitarna, przeznaczona dla m.in. Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej...