Remont Domu Polskiego w Dyneburgu na Łotwie

Aktualizacja: remont został pomyślnie zakończony, poniżej publikujemy zdjęcia z inwestycji.

W ramach realizacji projektu miejscowa organizacja przeprowadzi remont elewacji Domu Polskiego. Wykonany zostanie również drobny remont pomieszczeń poddasza i sali prób, remont wentylacji oraz dwóch klatek schodowych . Konieczny jest awaryjny remont przewodu wentylacyjnego na poddaszu, uszczelnienie komina, wymiana pokrycia dachowego. Podczas opadów deszczu woda przecieka i dociera z poddasza do kondygnacji niżej. Remont ogrodzenia ze strony elewacji głównej oraz w podwórku. Wskazana jest renowacja, odnowienie i przemalowanie ogrodzenia ze strony elewacji głównej jak również w podwórku, gdzie odbywają się imprezy plenerowe.

Celem projektu jest wsparcie w 2021 r. działalności Związku Polaków w Dyneburgu, organizacji polskiej, której działalność polega na kultywowaniu polskiej tradycji, kultury i edukacji, a także integracji i aktywizacji środowiska polonijnego. Dzięki uzyskanemu wsparciu ze środków Skarbu Państwa Polskiego, organizacja przeprowadzi remont pomieszczeń budynku. Grupę docelową stanowić będą członkowie Związku Polaków w Dyneburgu, Polacy zamieszkujący Dyneburg, dzieci i młodzież Państwowego Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego w Daugavpils, mieszkańcy Dyneburga.

Kwota dotacji: 585 000,00 PLN.