Zadania realizowane z budżetu państwa przez Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2023”

Nazwa Działania Krótki Opis Działania Wartość finansowania
Festiwal PZKO 2023 Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Festiwal PZKO 2023″ to wydarzenie podczas, którego swoje osiągnięcia prezentują nie tylko chóry, zespoły, kapele i wokaliści, ale również Miejscowe Koła PZKO i Sekcje działające przy Zarządzie Głównym. Jako imprezy towarzyszące organizowane są wystawy zaolziańskich twórców, wystawy Klubów Kobiet, wystawy o tematyce etnograficznej i historycznej, wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży oraz kiermasz książki. Festiwale to jednak również stoiska z różnymi atrakcjami i wyśmienitymi potrawami i napojami. Oprócz prezentacji dorobku zaolziańskich zespołów na festiwalach występowały gościnnie zespoły czeskie, słowackie, węgierskie, ukraińskie a dominowały zespoły i wokaliści z Polski.

Dofinansowanie:
55 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
63 640,00 zł

Kultura w działaniu – publikacje II Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – publikacje II”
ukierunkowane jest przede wszystkim na wsparcie inicjatyw wydawniczych Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury.
Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.
W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 4 podmioty z 3 krajów, tj.
Bułgarii, Francji i Litwy. Ponadto zostanie zrealizowane 1 działanie własne na terenie Litwy i Wielkiej Brytanii. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
125 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
141 920,00 zł

Aktywni w działaniach promujących Polskę I Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Aktywni w działaniach promujących Polskę I” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 3 podmioty z 3 krajów, tj.
Estonii, Litwy i Mołdawii. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
54 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
59 170,00 zł

Aktywni w działaniach promujących Polskę II Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Aktywni w działaniach promujących Polskę II” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 9 podmiotów z 6 krajów, tj.
Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Ukrainy i Węgier. Ponadto zostanie zrealizowane 3 działania własne na terenie Litwy, Łotwy i Ukrainy. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
270 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
301 960,00 zł

Aktywni w działaniach promujących Polskę IV Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Aktywni w działaniach promujących Polskę IV” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 2 podmioty z 2 krajów, tj. Litwy i Ukrainy. Ponadto zostanie zrealizowane 2 działania własne na terenie Litwy, Łotwy i Wielkiej Brytanii. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
220 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
239 740,00 zł

Ochrona polskiej pamięci i tożsamości na Wschodzie I Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Ochrona polskiej pamięci i tożsamości na Wschodzie I” ukierunkowane jest przede wszystkim na opiekę nad polskimi miejscami pamięci za granicą. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 6 podmiotów z 5 krajów, tj.
Bułgarii, Republiki Czeskiej, Kazachstanu, Łotwy i Mołdawii. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
79 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
86 990,00 zł

Kultura w działaniu – publikacje I Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – publikacje I”
ukierunkowane jest przede wszystkim na wsparcie inicjatyw wydawniczych Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury.
Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.
W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 4 podmioty z 4 krajów, tj. Białorusi, Republiki Czeskiej, Litwy i Łotwy. Ponadto zostaną zrealizowane 3 działanie własne na terenie Litwy , Łotwy i Republiki Czeskiej. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
295 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
326 255,00 zł

Ochrona polskiej pamięci i tożsamości na Wschodzie II Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Ochrona polskiej pamięci i tożsamości na Wschodzie II” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 3 podmioty z 3 krajów, tj.
Litwy, Mołdawii i Węgier. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
53 600,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
60 650,00 zł

 

Skip to content