Pomoc charytatywna dla Stowarzyszenia Kultury Polskiej „Dom Polski” w Mołdawii

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w ramach zadania publicznego „Akcje charytatywne adresowane do Polaków na Wschodzie” przekazała dotację Stowarzyszeniu Kultury Polskiej „Dom Polski” z siedzibą w Bielcach w Mołdawii, na zakup artykułów pielęgnacyjnych i higienicznych dla najbardziej potrzebujących osób polskiego pochodzenia w Bielcach i okolicznych miejscowościach.

Paczki pomocowe otrzymało 50 osób polskiego pochodzenia.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Related Posts