Pomoc charytatywna i socjalna dla Polaków w krajach byłego ZSRR

W ramach realizowanego w 2021 r. zadania „Pomoc charytatywna i socjalna dla Polaków w krajach byłego ZSRR” (Oferta 766/DWPP/2021), które zostało sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jeziorski Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie z siedzibą w Turmontach zorganizował akcję dystrybucji paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących członków  organizacji. Zostało rozdanych 70 paczek z żywnością.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Related Posts