Pomoc charytatywna dla Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie”

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w ramach zadania publicznego „Akcje charytatywne adresowane do Polaków na Wschodzie” przekazała dotację Polskiemu Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu „Odrodzenie” z siedzibą w Biszkeku, Kirgistanie, na zakup leków i drobnego sprzętu medycznego oraz artykułów pielęgnacyjnych i higienicznych dla najbardziej potrzebujących osób polskiego pochodzenia.

Dofinansowanie zakupu leków oraz środków higienicznych jest bardzo istotna formą wsparcia Polaków w Kirgistanie szczególnie dla emerytów, ponieważ ceny na leki są bardzo wysokie i nie wszystkich stać na zakup nawet podstawowych lekarstw oraz artykułów pielęgnacyjnych.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Related Posts