Rozpoczęły się prace konserwatorskie i renowacyjne grobowca ministra Jana Kanty Steczkowskiego

Grobowiec zlokalizowany jest w Nagoszynie, na terenie Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego.

Jan Kanty Steczkowski urodził się 16 października 1862 r. w Dąbrowie Tarnowskiej, zmarł 3 września 1929 r. w Krakowie. Był polskim ekonomistą, prawnikiem, politykiem, bankowcem, premierem Królestwa Polskiego (1918), ministrem skarbu Królestwa (1917–1918) i II Rzeczypospolitej (1920–1921), dyrektorem Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej – jedynej w odrodzonej Polsce instytucji emisyjnej (do czasu powstania Banku Polskiego), w latach 1922–1927 prezesem Polskiego Banku Krajowego i Banku Gospodarstwa Krajowego, zaś w latach 1926–1927 również prezesem The British and Polish Trade Bank w Gdańsku.

Obiekt to modernistyczny nagrobek wykonany z lastryko. Masywny dach nawiązujący formą do sarkofagu wspartego na czterech kolumnach z widoczną inspiracją porządkiem doryckim osadzonych na ośmiokątnych bazach. Wszystkie płaszczyzny boczne udekorowane są niewielkimi płycinami w formie wynikającej z powierzchni. Frontowa płycina zawiera inskrypcję wykonaną w formie aplikacji z liter wykonanych w brązie tworzących napis: GROBOWIEC STECZKOWSKICH. Pod dachem znajduje się prostokątna płyta zakrywająca wejście do części podziemnej grobu, na płycie zachowały się metalowe okucia umożliwiające uniesienie jej. Całość okala ogrodzenie złożone z sześciu lastrykowych kul połączonych metalową rurą z przejściem od frontu. Podłoże to również lastrykowa posadzka oparta bezpośrednio na ziemi. Forma ta zdaje się być nawiązaniem do Mauzoleum Generała Bema znajdującego się w Tarnowie.

Prace konserwatorskie prowadzić będą do ustabilizowania stanu zachowania obiektu oraz przywrócenia mu walorów artystycznych i parametrów technicznych. W tym celu zostaną usunięte lub zminimalizowane wszelkie czynniki destrukcyjnie wpływające na grobowiec. Powierzchnia zostanie oczyszczona ze wszystkich rodzajów nawarstwień i przeprowadzona zostanie pełna konserwacja wszystkich użytych materiałów. Inskrypcje zostaną oczyszczone i zabezpieczone. Podjęte zostaną działania zmierzające do zmniejszenia wpływu bezpośrednich i pośrednich negatywnych procesów niszczących wynikających z wpływu agresywnego środowiska, dlatego obiekt zostanie bezwzględnie oczyszczony, wzmocniony i zahydrofobizowany.

Zakończenie prac konserwatorskich i renowacyjnych grobowca planowane jest na II połowę listopada 2023 r.

Prace przy grobowcu finansowane są przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

 

Related Posts

Skip to content