Zakończyły się prace konserwatorsko-renowacyjne w Łaszczynie

Nagrobek powstańca styczniowego Stefana Bobrowskiego w Łaszczynie został odrestaurowany.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w uroczystym odsłonięciu nagrobka po wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych, które odbędzie się 13 października 2023 r. o  godzinie 14:30 (termin 8 października jest nieaktualny).

Nagrobek działacza niepodległościowego i powstańca styczniowego Stefana Bobrowskiego znajduje się na cmentarzu parafialnym w Łaszczynie. Ze względu na zły stan zachowania wymagał naprawy, w szczególności, że 12 kwietnia br. przypadała 160. rocznica śmierci powstańca.

Stefan Bobrowski, ps. Grabowski, urodził się 17 stycznia 1840r. Zmarł 12 kwietnia 1863 r. Był polskim działaczem niepodległościowym, członkiem stronnictwa czerwonych, powstańcem styczniowym, członkiem Komitetu Centralnego Narodowego, przewodniczącym Tymczasowego Rządu Narodowego (Komisja Wykonawcza) w 1863 roku.

Realizację zadania dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 

Related Posts