WYNIKI TRZECIEGO NABORU NA REALIZACJĘ MAŁYCH PROJEKTÓW W OBSZARZE “WYDARZENIA POLONIJNE”

Znamy już wyniki trzeciego naboru na realizację małych projektów w obszarze “Wydarzenia polonijne”. Poniżej zamieszczamy listę wniosków projektowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach III Konkursu Regrantingowego w terminie...

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH NA ROK 2023

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza przedłużenie naboru na wnioski o dofinansowanie projektów działań zaplanowanych na 2023 rok w obszarach: Edukacja, Kultura i promocja Polski na świecie, Publikacje, Dziedzictwo kulturowe i historyczne,...