Trwa nabór na wnioski inwestycyjne

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zaprasza do składania wniosków inwestycyjnych w związku z konkursem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2024”.

Termin realizacji zadania:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Kwota dofinansowania:

Minimalnie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i maksymalnie 450.000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Trwałość projektu:

Wymagane jest, aby na etapie składania wniosku przedstawiono sposób dysponowania nieruchomością/infrastrukturą, w tym określono i udokumentowano formy własności i okresu dysponowania nieruchomością, określono sposób i okresu zabezpieczenia trwałości przeznaczenia i wykorzystania infrastruktury/nieruchomości na cele działalności polonijnej.
Wymogiem realizacji projektów zgłoszonych w konkursie jest zagwarantowanie na etapie składania wniosku trwałości wykorzystania obiektu infrastruktury na cele działalności polonijnej na co najmniej 7 lat po zakończeniu projektu.

Termin składania wniosków:

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek należy przesłać do dnia 15 września 2023 r. na adres:
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa

oraz elektronicznie na adres: j.edelman@pol.org.plwnioski@pol.org.pl

Wnioski wraz z załącznikami znajdują się w linkach poniżej:

Wniosek inwestycyjny 2024

Załącznik nr 1 – Budżet projektu 2024

Załacznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy 2024

Załącznik nr 3 – Klauzula RODO 2024

Załacznik nr 4 – Deklaracja 2024 projekty dowolne

Załącznik nr 5 – Oświadczenie autora zdjeć

Załącznik nr 6 – Karta_Nieruchomości

Załącznik nr 7 – Umowa o współpracy projekt infrastrukturalny 2024

 

 

Related Posts