Paczki żywności dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Wojutyczach

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zakupiła i przekazała w dniach 16-17 sierpnia paczki żywnościowe dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Wojutyczach, na Ukrainie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Related Posts