Prace konserwatorskie i renowacyjne nagrobka Michała Oszurko na Starej Rossie w Wilnie

We wrześniu Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego rozpoczęła kolejny projekt konserwatorski na najstarszej wileńskiej nekropolii – Cmentarzu na starej Rossie.

Realizacja zadania pozwoli na przeprowadzenie remontu nagrobka Michała Oszurko, a w szczególności wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich.

Nagrobek Michała Oszurko pochodzi z drugiej połowy XX wieku i znajduje się na zabytkowym cmentarzu w Wilnie, na Rossie. Nagrobek o klasycznym układzie kompozycji, wszystkie jego elementy metalowe są pokryte kilkoma warstwami łuszczącej się farby. Pole grobowe o kształcie nieregularnego prostokąta, oznaczone zamkniętym ogrodzeniem w formie czterech betonowych prostopadłościennych słupków o czterospadowych daszkach, umieszczonych w narożnikach i zamontowanych w ziemi na betonowych podmurówkach. Pomiędzy nimi cztery metalowe przęsła w kształcie walców, osadzone na 1/3 ich wysokości (nierównomiernie, na różnych wysokościach) za pomocą zaprawy cementowo-piaskowej. Pole grobowe wypełnione ziemią i porośnięte trawą, w jego górnej części, pośrodku znajduje się metalowy krzyż łaciński osadzony na betonowej podmurówce. Zbudowany z dwóch walców, połączonych spawem w miejscu styku ramion, które zakończono ukośnie i zasklepiono.

Od strony lica, pośrodku, na łączeniu ramion (równolegle z poziomymi) zamontowano przy pomocy drutów aluminiowych, cynkową tabliczkę w kształcie prostokąta o ściętych narożnikach. Całość blachy otoczona prostą, podwójną ramką, zaraz przy niej (pośrodku u góry i na dole) dwa okrągłe otwory przez które przechodzą druty montażowe.

Na tabliczce centralnie zakomponowany pochylony (w prawą stronę) krzyż łaciński, ułożony na gałązce, po bokach litery Ś. i P. W dolnej, prawej części kompozycji umiejscowiona jest kolejna gałązka. Napis: wklęsły, trawiony w kwasie, widoczne ślady narzędzia (drapany rylcem). Pismo: majuskuła, dwuelementowe z szeryfami, stylizowana pierwsza litera.

Michał Oszurko był wyjątkowo cenionym rzemieślnikiem. Stolarz o artystycznym zacięciu od 1900 roku, miał pracownię przy ulicy Garbarskiej 1 (Odminių g.). Oprócz realizacji bieżących zamówień, wykonywał ozdobne meble, które stanowiły wizytówkę jego kunsztu. Wzorcowe były jego stoły i krzesła w stylu romańskim “zmodernizowanym”.

Related Posts