Wsparcie humanitarne dla Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” wysłała transport z pomocą humanitarną w postaci produktów żywnościowych do Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowicach, na Ukrainie.

Paczki żywnościowe zostaną rozdane wśród najbardziej potrzebujących członków Towarzystwa, w tym osób starszych, samotnych oraz rodzin wielodzietnych polskiego pochodzenia, którzy potrzebują wsparcia materialnego.

Dziękujemy wolontariuszom Fundacji 12 Gwiazd za pomoc w dostarczaniu pomocy humanitarnej.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji projektu “Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”.

Related Posts

Skip to content