Wsparcie humanitarne dla Towarzystwa Kultury Polskiej Zakarpacia na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”, paczki żywnościowe od Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” dotarły do Polaków w Użhorodzie, a mianowicie do Towarzystwa Kultury Polskiej Zakarpacia (TKPZ) im. Gniewy Wołosiewicz w Użhorodzie, na Ukrainie. Pomoc humanitarna w postaci paczek żywnościowych zostanie rozdana wśród najbardziej potrzebujących członków Towarzystwa, w tym osób starszych, samotnych oraz rodzin wielodzietnych polskiego pochodzenia, którzy potrzebują wsparcia materialnego.

Dziękujemy wolontariuszom Fundacji 12 Gwiazd za pomoc w dostarczaniu pomocy humanitarnej.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji projektu “Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”.

Related Posts