Wsparcie humanitarne dla Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” wysłała transport z pomocą humanitarną w postaci produktów żywnościowych do Czerniowieckiego...